Plakat "De unådde". Mann ser utover åker.

Månedens misjonstema juli: de unådde

Over hele verden lever mennesker som ikke har muligheten til å ta imot Jesus, han som er kjærlighet og den eneste veien til frelse. Derfor må vi gå.

I juli har vi ikke et "månedens misjonsfelt" på nlm.no. I stedet vil vi løfte frem kjernen i arbeidet vårt: Kallet til å nå de minst nådde med evangeliet.

Bønneemner

  • Takk for at evangeliet har kommet til Norge, og for at vi har trosfrihet.
  • Takk Gud for hans trofasthet og løfter, at han alltid vil være nær og gå med oss.
  • Takk for alle utsendingene våre og de lokale medarbeiderne og samarbeidskirkene og -organisasjonene på feltene våre: Etiopia, Indonesia, Japan, Mongolia, Nord-Afrika, Sentral-Asia, Stor-Kina, Sør-Amerika, Vest-Afrika og Øst-Afrika.
  • Takk også for alle dem som arbeider blant unådde folkeslag i Norge, både ansatte og frivillige.
  • Be om god helse, samhold og glede i både arbeid og fritid for utsendingene våre.
  • Be særlig om at misjonærbarna må ha det fint og trives.
  • Be om trygghet og visdom for utsendingene våre, og særlig for de som bor og arbeider i områder med en krevende sikkerhetssituasjon.
  • Be om visdom for NLMs ledelse, og særlig for hovedstyret og de som leder arbeidet blant minst nådde folkegrupper i NLM utland og NLM Norge, samt stedlige representanter på feltene og regionlederteam i Norge.
  • Be Gud om å kalle flere mennesker til fulltidstjeneste i misjonsarbeidet.
  • Be om vekkelse på feltene våre, og be om at Gud må virke med sin ånd gjennom våre utsendinger, så flere folkeslag kan bli nådd med evangeliet.

Kallet til å forkynne evangeliet til mennesker som aldri har hørt, og som ikke har noen realistisk mulighet til å høre om og ta imot Jesus Kristus som sin frelser, har vært drivkraften i NLMs arbeid siden oppstarten i 1891. Det er selve grunnlaget for at vi eksisterer.

Helt siden noen kvinner i Bergen opplevde å få en nød for å nå unådde mennesker i Kina, har dette vært vårt særlige kall: Vi skal gå til de minst nådde, også når det er krevende – fordi alle mennesker trenger Jesus. Fordi alle fortjener å få høre om ham. Og fordi Jesus har bedt oss om å gå.

 

Den eneste veien

Jeg er veien, sannheten og livet, sa Jesus. Ingen kommer til Far uten ved meg. (Joh 14,6)

Det er alvorlige ord. Alle mennesker er feilbarlige og falne mennesker – syndere – som ikke klarer å leve etter Guds perfekte, gode vilje. Dermed kan vi heller ikke, i egen kraft, komme nær Gud og finne frelse og evig liv. For Gud er hellig – ren og ubesudlet godhet. En slik hellig renhet kan ikke tolerere et syndig menneske, og et syndig menneske kan heller ikke tåle et møte med en hellig Gud. Det finnes ikke én rettferdig, ikke en eneste, står det i Bibelen. (Rom 3,10)

Derfor trenger vi Jesus, alle som en. Fordi han levde et perfekt, syndefritt liv. Gud ble menneske – men ga ikke etter for sin menneskelige natur, og døde en synders død, uten selv å være det. Jesus tok straffen som vi alle fortjener – som det eneste mennesket noensinne som ikke fortjente den. Og alle som vil kan ta imot Jesus som sin stedfortreder, og dermed bli i stand til å møte Den hellige Gud – ikke i egen kraft, men i kraft av Jesu død og oppstandelse. For Guds hellighet er også Guds perfekte kjærlighet til oss mennesker.

Det er evangeliet.

 

Alle må få høre

Sannheten om Jesus – og om mennesket – er den viktigste sannheten i verdenshistorien. For den åpner veien til Gud – til renhet og hellighet, tilgivelse og frihet, til Guds nærhet og til evig liv. Det er den eneste sannheten i verden som har denne kraften og den eneste veien som fører til frelse. Derfor trenger alle mennesker å høre sannheten. Derfor trenger alle å få muligheten til å velge å ta imot Jesus som sin Herre.

Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner? Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke er utsendt? Det står jo skrevet: Hvor vakre de er, føttene til dem som bringer godt budskap! (Rom 10,13-15)

 

Derfor må vi gå

Over hele verden lever mennesker som ikke har fått denne muligheten til å velge Jesus. De kan ikke påkalle Herrens navn, for de kjenner det ikke. De kan ikke tro, for de har ikke hørt. Og de har ikke hørt fordi ingen ennå har kommet til dem med budskapet – budskapet om den viktigste sannheten som finnes, og den eneste sannheten som kan gi frihet og evig liv.

De kan ikke tro, for de har ikke hørt.

Derfor må vi gå til dem, uansett hvor de befinner seg og uansett hvor mye det koster. For prisen for å drøye er så uendelig mye høyere. Hvert menneske er verdt Jesu død, for hvert menneske er elsket og villet av Den hellige Gud som er kjærlighet. Derfor må vi gå til dem, fordi Gud, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne, (1. Tim 2,4) har bedt oss om det.

Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler, sa Jesus (Matt 28,19) – fordi han elsket oss først. (1. Joh 4,19)

 

Vil du støtte NLMs arbeid og være med på å nå de minst nådde med budskapet om Jesus Kristus?

 

Film

Denne måneden anbefaler vi særlig filmen "Under overflaten":

LAST NED HER.

Vi anbefaler også følgende filmer:

Trenger du hjelp til nedlasting? Brukerveiledning finner du her.