Jørgen Greve

Vikar for ungleder Midt-Norge

Jørgen Greve fra Bergen er ansatt som vikar for Leder NLM Ung Midt-Norge.

I forbindelse med at ungleder Irene Maria van Andel går ut i fødselspermisjon i sommer, ble det i mars utlyst et vikariat for ungleder. Det var tre gode søkere til stillingen, og regionstyret ansatte Jørgen Greve.  

Engasjert i Betania Ung

Jørgen Greve er snart 30 år, er gift med Margrete og de bor i Trondheim. De er engasjerte i Betania misjonsforsamling, hvor Jørgen har vært med i styret for Betania Ung. 

Hjertelig velkommen!

Jørgen starter i stillingen allerede i slutten av mai.

Vi ønsker Jørgen hjertelig velkommen og oppfordrer misjonsvennene til å omslutte Jørgen og kona Margrete i bønn og omsorg!