Sven Arne Lundeby

Fellesskapsutvikler i NLM region øst

NLM region øst kan med stor glede meddele at Sven Arne Lundeby er ansatt som fellesskapsutvikler for hele regionen.

Sven Arne Lundeby er av regionstyret ansatt som fellesskapsutvikler i region øst. Sven Arne har vært ansatt i vår region som leder for Ung avdeling fra 1.12.2013. De siste årene har han også arbeidet med utvikling og fornying av regionens fellesskap. Han har blant annet ledet arbeidet Vekst, et program hvor lokale fellesskap gjennom en toårs periode gjennomfører en prosess for utvikling og vekst i sitt fellesskap.

Fellesskapsutvikleren vil i sitt arbeid være en ressurs for utviklingen av vårt lokale arbeid, og blant annet samarbeide med forsamlingsledere og områdearbeidere i regionen.

I samsvar med stillingsutlysningen vil fellesskapsutvikler også ha en rolle i et lokalt felleskap for NLM.  I Sven Arne sitt tilfelle vil det bli i iFellesskap, NLM Fredrikstad

Sven Arne tiltrer denne stillingen i løpet av august 2019. Vi ønsker han velkommen i en ny tjeneste for vår region, når han nå også avslutter sitt arbeid som Ung-leder.