En mann som underviser barn.

Dåpsskole i NLM Molde

14 deltagere er registrert på Dåpsskolen i misjonsforsamlingen i Molde.

NLM Molde arrangerer i disse dager dåpsskole for barn på 2. og 3. skoletrinn. Gjennom fem samlinger får barna et møte med katekismens hovedtekster: De ti bud, Trosbekjennelsen, Herrens bønn, Dåpen og Nattverden. Deretter blir det en liten markering for gjennomført opplegg, på en av forsamlingens gudstjenester. Etter andre samling har vi 14 registrerte deltakere, både fra forsamlingen og fra litt ulike andre sammenhenger. Så langt har tilbakemeldinger både fra barn og foreldre vært svært oppmuntrende.

Tanken med dåpsskolen er ikke å lage et nytt barnelag eller søndagsskole, men å inngå som et ledd i forsamlingens systematiske trosopplæring. Det jobbes for tiden med dette planarbeidet, og hovedrammene finnes allerede på papir. Samtidig må arbeidet foregå over lengre tid, og formes av de erfaringer man gjør seg. Neste trinn er samlinger for 4. og 5. skoletrinn, som planlegges til våren. Da vil de samme temaene som før bli tatt opp, men i litt mer detalj, og med flere praktiske applikasjoner.

Selve samlingene har preg av både skoleklasse og andaktsstund. Samlingene begynner med Guds navn og bønn, og avsluttes med en litt lengre andakt i kirkerommet. Hoveddelen av samlingene bærer derimot mer preg av en skoleklasse, med undervisning og samtale. Midt i har vi så en liten pause med noe å spise og drikke.