Gjermund Nordhus

Nordhus vikar for Ung-leder

Gjermund Nordhus er tilsatt som vikar for Ung-leder Sven Arne Lundeby i NLM region øst fra 2.1.2019. Sven Arne blir ute i permisjon fra samme tidspunkt og frem til 31. juli 2019.

Gjermund er i dag ansatt som Utviklingsleder i Region øst, tilknyttet barne- og ungdomsavdelingen. Han har hatt ulike stillinger i NLM fra 2008 og frem til i dag. For mange er han kjent som prosjektleder for NLMs siste generalforsamlinger. Han har blant annet også vært redaktør for magasinene Fast Grunn og iTro.

Han har bachelor i teologi og misjon fra FIH, og master i organisasjon og ledelse v. NTNU.

- Vi vil ønske Gjermund velkommen som leder for regionens barne- og ungdomsarbeid fra nyttår, og ser frem til samarbeid også i denne rollen som han da går inn i, sier regionleder Ernst Jan Halsne.