Barn leker i huske

Optimisme ved Tryggheim Strand

Tryggheim Strand er en skole for 1.-10. klasse på Tau i Strand kommune. Det råder optimisme og stor glød for skolen både blant personale og i styret.

Styret for skolen var samlet til styremøte tirsdag 25. september. Styreformann Birger Helland ledet styremøtet, mens rektor Brynhild Samuelsen presenterte sakene. Skolen drives i balanse og økonomien er sunn.

 

Nå er det spennende måneder som ligger foran for skolen. Under forutsetning av kommunestyrets endelige godkjenning i november, vil skolen sette i gang bygging av nye lokaler sentralt på Tau. Styret har godkjent en byggekomite, som allerede er i god gang med forberedende arbeid før byggearbeidet starter. Innflytting ny skole målsetting årsskiftet 20/21.

 

Rektor melder om stor trivsel blant elevene og berømmer et fantastisk personale som er faglig dyktige og flotte representanter for skolen. Per nå er det 73 elver på skolen. Årets 10. klassinger skal i uka etter høstferien, flytte undervisningen til Spania. Her vil det være et alternativt undervisningsopplegg, i tillegg til aktiviteter som en ønsker vil være med å spleise klassen sammen.

 

Hovedtyngden av elevene er fra Strand kommune, men det er også flere elever fra ulike nabokommuner. Styret brukt tid på styremøtet til å drøfte elevrekruttering og markedsføring. Skolen trenger fortsatt å omsluttes av forbønn og omsorg fra misjonsvennene. Her er mye å takke for!