Ny sal Kristiansund

Ny misjonssal i Kristiansund

En flunkende ny forsamlingssal ble innviet i Kristiansund søndag. Salen ligger vegg i vegg med NLM Gjenbruks store butikk i byen.

Søndag 26. august 2018 vil kunne bli en merkedato for det kristne arbeidet i Kristiansund. Misjonssambandets nye storstue i byen – Misjonssalen – var full av folk da den denne ettermiddagen ble innviet med Guds ord og bønn. Over 150 personer i ulik alder var til stede.

Det vakre og tjenlige lokalet ligger vegg i vegg med NLM Gjenbruks nyåpnede butikk på Løkkemyra, noen kilometer fra Kristiansund sentrum. Det erstatter både den gamle Misjonssalen og Innlandet bedehus. I arbeidet framover regner en med at forsamlingen og gjenbruksbutikken skal bli til gjensidig nytte for hverandre.

Generasjoner gikk foran

– Dette er et stort prosjekt, og vi står i takknemlighetsgjeld til generasjoner som gikk foran og nærmest la til rette for det vi får være med på i dag, sa Bernhard Lillevik, da han hilste den store forsamlingen velkommen.

Lillevik sa at håpet er at folk – også mange som ikke er grå i håret – skal trives og finne seg til rette. Det viktigste i Misjonssalen vil alltid være budskapet om Jesus, som kan frelse og gi evig liv.

Birger Saltbones kom med et kort og innholdsrikt oversyn over Misjonssambandets historie i Kristiansund. Virksomheten har helt siden 1890-tallet vært drevet av Guds kall. Den gamle Misjonssalen i byen ble tatt i bruk i 1974.

– Ordet må få spire  

Leder for NLM Norge, Kåre Johan Lid, var festtaler. Han tok utgangspunkt i Mark 4,26–29.

– Ved åpningen av dette fine lokalet er det nesten litt ubehagelig å minne om at det ikke er hus som er det viktigste i Guds rike. Nei, det handler om mennesker, om relasjonsbygging og åpne fellesskap der vi ser hverandre og gir Guds ord rom, slik at det får spire og gro til evig liv, understreket han.

Atlanterhavskameratene gledet forsamlingen med god og evangelisk sang, og Brit Tronhuus leste dikt. Etter en pause med velsmakende kaker og kaffe, ble det gitt anledning til å komme med hilsener. Om lag ti personer benyttet den anledningen, blant annet to som representerte andre kristne arbeidslag i Kristiansund.

  

Et langt kakebord var med og gjorde innvielsen til en festdag.

  

Barna skal trives

Mens Kåre Johan Lid talte, holdt Hans Orset søndagsskole for barna i et tilstøtende rom. Med dette opplegget ville forsamlingen vise at den ønsker å satse på god tilrettelegging også for barnefamilier og unge.

– Ved å legge til rette for at barna skal trives, tenker vi at også foreldrene vil finne seg godt til rette, poengterte Bernhard Lillevik.

Ungleder i Region nordvest, Geir Henning Tunheim, poengterte at han var veldig glad for at det vil bli satset på de yngre.

– Å sette Misjonssalen så fint i stand har helt sikkert vært arbeidskrevende. Men husk at det er nå det hele begynner, sa han. Og det var tydelig at det ikke minst var arbeidet blant de yngre som lå ham på hjertet.

Lars Petter Ødegård er Misjonssambandets forsamlingsleder i Kristiansund.