Henriette Nordli

Ny forsamlingsarbeider

Henriette Nordli er ansatt som forsamlingsarbeider i Fjellheim Misjonsforsamling.

Henriette Nordli er ansatt i 50% stilling i Fjellheim Misjonsforsamling. Hun går inn arbeidet etter Maria Hellestøl Reyes.

Maria går nå inn som fulltidsarbeider på kontoret på Fjellheim Bibelskole. Vi vil takke Maria for den jobben hun har gjort, og ønsker henne lykke til i den nye jobben.

Fjellheim Misjonsforsamling har tidligere i høst lyst ut en 100% stilling som forsamlingsleder. Da det ikke har lykkes å fylle den stillingen fortsetter ordningen med en 50% stilling som forsamlingsarbeider. Vi er glade for at Henriette vil gå inn i denne stillingen, samtidig som vi ber om at det på sikt vil lykkes å få en permanent forsamlingsleder i Fjellheim Misjonsforsamling.

Nasjonalt