Jon Georg Fiske

- Vi vil dø ut om vi ikke satser mer

Dette sier nyansatt regional lederutvikler og områdearbeider i Akershus. Han får langt på vei støtte fra fellesskaputvikler i NLM, Jarleif Gaustad.

Jon Georg Fiske (23) er allerede en del av staben som lederutvikler for Ung:Disippel i NLM ung region øst. Fra 15.august av går han opp til 100 % for å kombinere nåværende jobb med 75 % ekstra som regional lederutvikler og områdearbeider i Akershus. Jon Georg har en bachelor i teologi og misjon fra Fjellhaug Internasjonale Høgskole, er fra Ålesund og bor i Oslo.

- Vi er glad Jon Georg har takket ja til denne utfordringen. Til tross av sin unge alder, er Jon Georg en reflekterende og dyktig mann som vi har tro på vil gå inn i disse oppgavene på en veldig god måte, sier regionleder Ernst Jan Halsne. 

Kartlegging

I første fase vil det bli en del kartlegging og sondering i begge sektorene av stillingen. Ellers er blir dette en stilling med en del administrasjon, tilrettelegging og koordinering. 
- Jon Georg kommer skal jobbe med å få på plass en struktur og rammer for generell lederutvikling i regionen. Dette vil være utover Ung:Disppel-konseptetsom han også skal videreføre, sier regionlederen.

Nyskapning

Den påtroppende lederutvikleren og områdearbeideren ser frem til å ta fatt på nye oppgaver. Han ser også behovet for både generell lederutvikling og for fokus på videreutvikling og planting av fellesskap. 
- Jeg gleder meg til å jobbe enda mer med lederutvikling på regionsplan og utvikling av fellesskap i Akershus. Heldigvis skal jeg være med i M4-traineeopplegget i regi av Sendt Norge. Det kommer til å være svært nyttig og lærerikt, sier Jon Georg.

- Hva tenker du rundt det å skulle jobbe i Akershus?

- Jeg ønsker først og fremst å bli kjent med arbeidet som drives, bli kjent med menneskene samt å få være en medspiller i deres arbeid. Jeg blir også glad for å bli invitert til møter, sier den påtroppende områdearbeideren. 

Fiske anser også stillingen som strategisk. 
- Vi vil dø ut om vi ikke satser mer på utvikling av bevisste ledere og fellesskap, avslutter Jon Georg Fiske. 

Nye generasjoner

Fellesskaputvikler i NLM Norge Jarleif Gaustad gir langt på vei støtte til Jon Georg, og mener det er uhyre viktig å satse på å utvikle ledere og å ha gode fellesskap til å ta vare på folk i. Gaustad er også med i ledergruppen for menighetsplantingsnettverket Sendt Norge.

- Det er mye som vil leve videre å gå sin gang, men hvis vi skal nå nye mennesker må vi satse nytt, bevisst og målretta. Vi må være bevisst på hvordan vi reiser opp de neste generasjonene og trenger ledere som går foran, påpeker Gaustad. 

Nasjonalt