Hans Christian Skollevoll og Hilde Øystese

Nye ansatte på Skoghus leirsted

Som kjent har Torunn og Kjell Sørensen sagt opp sine stillinger på Skoghus leirsted fra 1. august av. Han har vært bestyrer siden 2014, og hun har vært leirstedsarbeider fra 2009.

Fra Helgeland til Skoghus

Det har vært arbeidet med å få ansatt ny bestyrer og leirstedsmedarbeider på leirstedet. Det har foreløpig ikke lykkes å få på plass en ny bestyrer, men Hilde Øystese har tatt imot stillingen som leirstedsmedarbeider. Hilde har arbeidet i NLM det meste av livet sitt, de siste tiårene som forkynner på Helgeland. Hun er gift med Morten, og de flyttet til Finnsnes i vår.

Midlertidig stilling

Hans Christian Skollevoll har sagt ja til å ta på seg de rent administrative sidene ved Skoghus. Han blir ansatt for dette i en 20 % midlertidig stilling inntil en permanent løsning er på plass. Hans Christian kommer fra Dyrøy, og jobber ellers som IT-ansvarlig ved Nordborg skoler på Finnsnes.

Bønneemner

Vi er glade for at Hilde og Hans Christian har sagt ja til stillingene på Skoghus, og oppfordrer alle til å omslutte både dem og driften ved Skoghus i forbønn. Det er også et bønneemne at det må ordne seg med en permanent bestyrer på stedet.