Tråsdahl

Takk, det ble betydningsfullt for oss

Det gjorde godt for oss å merke det sterke engasjementet under "Hele NLM løper".

Det å plutselig se på NLM sin livesending midt oppi denne lange rekka med hverdager hvor alt gjøres hjemmefra, ble betydningsfullt for oss! Det ble betydningsfullt for oss at folk konkret gav penger til NLM via vår Spleis. Like betydningsfullt ble det å se alle de andre Spleisene og hvordan folk også gav penger til NLM via dem. Det ble mer betydningsfullt for oss enn vi hadde forestilt oss på forhånd.

 

Slitesterk tro

Vi skrev i Spleisen vår at i tillegg til å løpe i bibelsk habitt ville vi løpe med hyrdestav hvis beløpet ble høyere enn kr. 10 000, siden Jesus er vår hyrde. Og dette er veldig konkret for oss.

En konge som het David levde for lenge siden. Det står beskrevet at han gjorde mange feil og levde et dramatisk liv. Midt oppi alt – på tross av alt – hadde han en slitesterk tro. Når David skulle formidle sitt Gudsbilde, så var det ikke nok med ord – det måtte musikk til. En av sangene hvor David beskrev sitt Gudsbilde, står som Salme 23 i Bibelen. Dette er en rimelig kjent sang for mange kristne.

Selv om den er kjent, er denne Salme 23 bare en tekst for oss som leser den i dag. Teksten er uten de opprinnelige ordspillene på originalspråket, og teksten er uten det som måtte formidles av stemning og nerve i musikken. Men poenget er like klart: Noen ganger er Gudsbildet mer enn det vi klarer å uttrykke med ord på et papir! For David var det musikk, andre uttrykker det kanskje best i levd liv, som et besøk til en som har det tungt og vanskelig.

 

Gudsbilde for alle slags dager

Vi som familie har erfart at det sunne Gudsbildet er mer enn tekst på papiret. Og mister vi det, så blir vi fattigere – tror vi. Dette gir oss et Gudsbilde som passer enten det er oppturer, hverdager eller nederlag. Vi har et Gudsbilde som er uavhengig av ytre omstendigheter.

David skrev en sang hvor han ville at alle skulle synge «Herren er vår hyrde». Det er ikke sant at Gud alltid hadde styringen i Davids liv, det er iallfall ikke sant i vårt liv. Men vi ønsker det! Vi som familie ønsker at Herren skal være vår hyrde! Det er jo på en måte en trosbekjennelse – og dermed per definisjon ekskluderende. Vi vet alle like godt at det er mennesker som ønsker å være kristne og tro på Gud, og så er det andre som ikke gjør det. Salme 23 er en sang til de som tror på Gud, som tror at Gud vil være vår hyrde. Hvis du ikke tror det akkurat nå, gjelder ikke denne sangen ditt liv akkurat nå – men den kan gjøre det. Det er ingenting ved oss som gjør at denne sangen passer bedre til oss enn på deg, det er bare det at vi ønsker en sånn hyrde i vårt liv.

Vi tror på en Gud som vil være som en hyrde. Derfor er vi i Japan. Dette stedet hvor det er veldig få som vet noe om Jesus. Vi unner folk i Japan å kunne ta et reelt valg fordi de også får vite at de har noe å velge mellom. 

 

Takk!

Det at det er mange mennesker i Norge som er villig til innsats ikke bare i forbønn og i gode tanker, men også konkret økonomisk gjennom NLM – er betydningsfullt for oss. At dette kan finne sted så synlig midt iblant oss i en ellers utfordrende tid – utfordrende også økonomisk – betyr mye! Takk! Dette vitner for oss om en levende Gud som har kalt et helt fellesskap til tjeneste for seg, hvor hver enkelt er betydningsfull.

På Norsk Luthersk Misjonssamband sin facebookside finnes livesendingen på en link slik at hvem som helst kan spille den av når tid som helst. I løpet av livesendingen blir det sendt film av oss her fra Japan mens vi løper i bibelsk habitt og med hyrdestav (tid: 1:14:11). Men du kan se videoen vår her også:

 

Se flere bilder her:

https://trasdahl.net/2020/05/02/takk-det-ble-betydningsfullt-for-oss/

Tone Tråsdahl

Tone Tråsdahl

Utsending