Ray Chen

Preken om evangeliets utfordringer i Taiwan

Evangeliet møter mange kulturelle utfordringer i Taiwan. Pastor Ray Chen har skrevet en preken som både er til stor oppbyggelse og gir et innblikk i misjonsarbeidets utfordringer i den taiwanske kulturen.

«Å utruste kristne som er villige til å tjene Gud med «dyp kjennskap til evangeliet, stor bevissthet om samtiden, sterk misjonsglød og en ektefølt forpliktelse overfor hyrdeoppdraget». Det ser China Lutheran Seminary (CLS) i Taiwan som sitt oppdrag.

Pastor Ray Chen (bildet), som fungerer som rektor, tok selv teologimaster innenfor Luther-studier ved CLS for noen år siden. Han er kjent som en god predikant og et av mange eksempler på hvordan Gud åpenbarer evangeliets kraft til taiwanere – til tross for alt som står imot evangeliet i kulturen og tenkevaner.

Med kreativitet, tålmodighet og stor «forpliktelse overfor hyrdeoppdraget» brenner han for å få evangeliet inn i enda flere hjerter.

 

En preken som forklarer kulturen

«Kunsten til å ta imot en gave» heter en preken som pastor Chen holdt under en dåp i 2018. Du kan lese hele prekenen på norsk her.

«Ikke legg evangeliet og dåpen i skapet. Motta Guds gave slik som et lite barn, full av forventning, åpne den og glede deg igjen og igjen over alt det gode som er ditt», oppforder han tilhørere.

Når du leser denne prekenen skjønner du noe av de kulturelle utfordringene som evangeliet møter i Taiwan. Men det blir også klart at det til syvende og sist er like vanskelig for oss alle å lære seg «kunsten om a ta imot evangeliet» – hvis ikke Guds gode ånd hjelper oss.

Meiken Buchholz

Utsending