File:Meuseujid Raya Baiturrahman .jpg - Wikimedia Commons

I Indonesia har alle en religion på papiret

Indonesia er et land med over 1300 folkegrupper, og det snakkes over 700 språk. Det er seks «religioner» å velge mellom, og alle må være registrert med en.

Indonesia strekker seg over to verdensdeler, har verdens nest største byområde og verdens tredje største regnskogsområde. I Indonesia finnes det over 1300 folkegrupper, og det snakkes over 700 språk.

Indonesia er det landet i verden som har flest muslimske innbyggere. Samtidig huser landet en av verdens største kristne minoriteter. Et land fullt av kontraster.

  

Tur til Aceh

Rundt nyttår reiste vi fra Medan, hvor vi bor, til Aceh-provinsen. Fra et område hvor det er rundt 25 % kristne, til et område hvor det er under 1 %. Fra synlige kirker i hver bydel, til en by hvor stadig flere kirker blir revet ned.

Aceh er den eneste provinsen i Indonesia som praktiserer sharialov. Det er det første området hvor Islam ble introdusert i Indonesia, og derfra spredde religionen seg til nesten hele landet. Islam har en lang tradisjon, en tradisjon befolkningen der er stolte av.

I Indonesias folkeregister registreres ikke bare navn og fødselsdato, men også religion. Det er seks «religioner» å velge mellom, og alle må være registrert med en. «Ateist» finnes ikke i den oversikten, men det gjør «Protestantisme» og «Katolisisme» sammen med «Islam», «Hinduisme», «Buddhisme» og «Konfusianisme».

I Indonesia er det på papiret trosfrihet, og hvem som helst kan bytte mellom disse forhåndsgodkjente religionene. I praksis er historien en annen. Indonesia er et muslimsk land hvor det å utøve en kristen tro blir vanskeligere og vanskeligere, muslimer får fordeler og kristne får ulemper.

Medan er enn så lenge i en slags særstilling på dette feltet. Medan har et betydelig kristent samfunnslag, det finnes kristne kirker, skoler og sykehus. Du kan utøve din kristne religion, og det finnes kristne personer i offentlige lederstillinger.

Samtidig må du ha signaturene til minst 60 personer fra majoritetsreligionen for å kunne bygge en ny kirke, og man kan ikke på noen som helst måte drive utadrettet arbeid.

I Aceh er det enda vanskeligere for de kristne; her må du ha signaturen til 120 personer fra majoritetsreligionen for å bygge en kirke, og de fleste ganger blir nybygget heller ikke da godkjent på myndighetsnivå. Der er det ingen kjente kristne i offentlige lederstillinger, og de religiøse lederne i Islam har mye makt.

  

Nye i landet

Som relativt nye i Indonesia, bruker vi mulighetene vi har til å lære mer om landet, mer om kulturen og mer om folkene som bor og lever her. Vår lille nyttårstur viste oss hvorfor det er viktig med tilstedeværelse i Indonesia, og hvorfor vi bør bygge og støtte gode kristne organisasjoner.

Indonesia er et stort og variert land, så det er behov for flere ulike strategier for vårt arbeid. Arbeidet vårt må alltid være i utvikling for å respondere på endringer i samfunn og blant befolkningen.

NLM Indonesia har en lang tradisjon med mye godt arbeid. Verden er i endring, og dermed også måtene vi utfører vårt felles kall på. Vi ber om forbønn og ledelse for utviklingen av arbeidet i Indonesia.

Mathias Espeland

Utsending