Andakt på ungdomsklubb

Populær ungdomsklubb i Japan

Mat, andakt, lek og henging – ungdomsklubben Polaris er et trygt og åpent fellesskap for kirkefremmede ungdommer.

I Shioya Kita kirke åpnes det hver måned en ungdomsklubb som heter Polaris. Den er for barn fra 5. klasse på barneskolen til ungdomsskolen, og er et sted hvor de kan samles, dele måltider og høre om Jesus på en uformell og innbydende måte.

  

Felles måltid og fellesskap

Når dørene åpnes og ungdommene kommer inn, begynner kvelden med et felles måltid. Pizza, kylling, quesedilla, okonomiyaki eller andre velsmakende retter fra både Vesten og Østen fyller bordet og skaper en god atmosfære for fellesskap.

Deretter holder presten en kort andakt, der han prøver å formidle evangeliet på en enkel og tilgjengelig måte for ungdommene. De fleste av dem som deltar, er ikke kristne og har ingen andre møteplasser for tro i livet sitt, og har heller ingen grunnforståelse av hva kristendommen er for noe.

Som misjonær i kirken er min rolle å være en del av organiseringen og gjennomføringen av Polaris-ungdomsklubben. Dette innebærer å hjelpe til med planlegging av aktiviteter, delta i samtaler med ungdommene, ha andakt innimellom og hjelpe til med matlaging.

God mat
Marius Bergersen

Inkluderende miljø

Det som kanskje gjør Polaris så populær, er ikke bare maten og andakten, men også det trygge og inkluderende miljøet som de får med hverandre. Noen av ungdommene kommer for engelsktimene de har i kirken og blir igjen til fellesskapet etterpå.

Det er viktig for oss at foreldrene støtter at de får komme i kirken, og vi kjører de fleste barna hjem på kvelden når det er ferdig. Vi håper mange av foreldrene ser på klubben som en positiv plass for barna deres å tilbringe kvelden på.

Unge kamerater spiser sammen
Marius Bergersen

Aktiviteter og fellesskap

Etter andakten åpnes det for frilek. Her finner ungdommene seg sammen i små grupper eller par, engasjerer seg i brettspill, kortspill, nerf-krig eller bare sosialiserer og henger sammen.

Dette gir dem muligheten til å bygge relasjoner og delta i aktiviteter som gir glede og underholdning.

Ungdommer samlet i rom
Marius Bergersen

Utfordringer, vekst og veien videre

Selv om Polaris har opplevd en betydelig popularitet, står vi overfor utfordringer videre i arbeidet.

En av de største utfordringene er å få flere ungdommer til å ta steget videre og engasjere seg mer i det som skjer i kirken og i kirkesamfunnets ungdomsarbeid, Compass. Flere av de som kommer har reist både på leir og eventer i Compass, og det gleder vi oss stort over.

Den økende populariteten har også ført til plassproblemer, og vi vurderer nå å dele opp gruppen i mindre enheter for å kunne tilby et bedre og mer personlig fellesskap.

To av jentene har valgt å gå til ekstra undervisning for å lære mer om Jesus, og vi håper og ber om at vi skal få til en gruppe for noen av guttene også.

Fremover er det viktig å be for Polaris. Be om at den fortsetter å være et trygt og positivt sted for ungdommene å samles, samt at flere ungdommer vil bli berørt av evangeliet og ønsker å engasjere seg mer i kirkens aktiviteter.

Be også om visdom og veiledning for de som er involvert i organiseringen og gjennomføringen av klubben, slik at vi kan møte de ulike utfordringene på en god måte og fortsette å være et lys i lokalsamfunnet vårt.

Marius Bergersen

Marius Bergersen

Utsending