Eksteriør moderne murkirke

Tilbake til gamle trakter, på en helt ny måte

Menigheten vi arbeider i har hatt få unge – men nå er en hel liten barneflokk i ferd med å bli ungdommer. Det er både spennende og utfordrende å gå sammen med dem.

Vi flyttet til Japan som misjonærer første gang i 2016. Den første perioden gikk fort, og vi har hatt noen flotte måneder i Norge i sommer, før vi flyttet tilbake til Kobe i august.

De første årene bodde vi et stykke unna kirken og arbeidet mest med andre oppgaver i kirkesamfunnet, men fra denne perioden ble det bestemt at vi skulle flytte nærmere for å få et tettere samarbeid med kirken i Shioya.

Vi bor nå ti minutters gåavstand fra kirken – og barnehagen til Aron er også veldig nærme, noe som gjør at mange av de vi har kontakt med i hverdagen bor nærme kirken.

 

En fersk ungdomsgjeng

Det er rart å tenke på at de som gikk i første klasse i kirken da vi begynte å gå der, skal begynne på ungdomsskolen i april. Det har gjort at selv om kirken har hatt få ungdommer de siste årene, har de nå plutselig fått over 10 som har blitt fulgt opp gjennom søndagsskolen de siste årene.

Livet fremover blir bare travlere for disse barna. Så målet vårt er at de skal få et personlig forhold til Jesus, lære seg å be og lese Bibelen på egenhånd, og kanskje til å med å ta steget å bekjenne Jesus som Herre og frelser og bli døpt. Vi ønsket oss tilbake til kirken i Shioya før vi reiste hjem fra første periode blant annet på grunn av disse barna.

Dronefoto av moderne murkirke mellom bebyggelse og skog
Urbant og grønt:Kirken i Shioya ligger vakkert til mellom et trivelig nabolag og grønn skog. Marius Bergersen

Går sammen med ungdommene

Fra vi flyttet tilbake i august tok det tre måneder før vi fant et hus som var innenfor gåavstand til kirken. Nå har vi endelig kommet på plass, og allerede uken etter vi hadde flyttet inn hadde vi alle ungdommene på taco og spillekveld.

Vi samles for øyeblikket en gang i måneden, men forhåpentligvis kan vi få det til enda hyppigere etter hvert. Det å få gå sammen med disse ungdommene er både kjekt og utfordrende. Vi håper og ber at de vil bli bevart og styrket i troen gjennom årene som kommer.

Marius Bergersen

Marius Bergersen

Utsending