Klasse i klasserom

Godt akademisk nivå

Chan Hon Ming, rektor ved Queen Maud Secondary School i Hongkong, vil nå ungdommen med evangeliet.

Etter revolusjonen i Kina i 1949 flyttet NLM arbeidet til Hongkong, Taiwan og Macao. I Hongkong arbeidet misjonærene i en flyktningleir, og det var her Queen Maud Secondary School (QMSS) startet.

Nå drives skolen av Hongkong og Macao lutherske kirke. Dette skoleåret har skolen 823 elever fra 12 til 18 år. Rektor Chan Hon Ming har store drømmer for skolen. Han startet som vikarlærer i 1995, men har de siste årene jobbet som rektor på skolen.

 

Kan fortelle om egen tro

‒ QMSS er en kristen skole, hva betyr dette i praksis?

‒ Først og fremst at vi vil forkynne evangeliet til elevene. Jeg ønsker at vi skal vise elevene tro, håp og kjærlighet og drømmer om at alle skal møte Gud i løpet av årene på QMSS. Selv om ikke alle blir kristne mens de går her, håper og tror jeg at de har fått med seg noe av evangeliet.  Når de opplever at det skjer ting i livet, kan de huske tilbake på noe de har hørt hos oss og finne en kirke.

Vi har også religionstimer hvor vi underviser i kristendom. Her deler vi opp i mindre grupper, slik at det ikke bare er læreren som står og underviser pensum, men at han/hun også kan fortelle om egen tro og få samtaler om dette. De kristne lærerne på skolen gjør dette som en frivillig tjeneste, og mange setter stor pris på disse timene.

Vi har også en misjonær ansatt på skolen (Magnar Olsen), og han skal være med og undervise i misjon og jobbe med å koble mer sammen skolen og kirken. Slik sett blir ikke kristendom bare undervisning, men noe studentene ser i praksis, og de får en god mulighet til å bli mer kjent med kirken og evangeliet.

 

 En god balanse

‒ Hvilke utfordringer møter dere?

­‒ I Hongkong er det krevende tider. Det har vært et tøft år med politisk opprør og koronapandemien. Mange studenter frykter for framtiden. Jeg håper dere vil være med og be for studentene og ansatte på QMSS. Be om håp, beskyttelse og styrke i hverdagen.

En annen utfordring er å finne en god balanse mellom akademisk undervisning og det å bygge elevers karakter. Styresmaktene gir fremdeles frihet til religiøse skoler, så vi har fortsatt lov til å samarbeide med kirken. I Hongkong har vi flere religiøse skoler, både kristne, buddhistiske og katolske. Mange foreldre sender barna til QMSS fordi de vet at lærerne bryr seg om elevene, og fordi de vet at QMSS startet i en flyktningleir i 1950.

Vi har jobbet med å få et godt akademisk nivå på skolen, og nå er det viktig å fokusere på evangeliet også. Chan Hon Ming

‒ Hvilke visjoner har du for skolen?

‒ Jeg ønsker å forkynne evangeliet. Det er krevende å forkynne evangeliet i en fallen verden. Verdenslederne følger ikke de kristne verdiene, sosiale medier er ofte ødeleggende og stenger elevers hjerter fra å søke Gud. De kristne skolene må ikke følge den trenden, men må fortsette å følge misjonsoppdraget. Vi har jobbet med å få et godt akademisk nivå på skolen, og nå er det viktig å fokusere på evangeliet også.

Drømmen er at QMSS ikke bare gir undervisning til elevene, men også visdom og kunnskap, for «Frykt for Herren er opphav til kunnskap, dårer ringeakter visdom og tukt.» (ordspråkene 1,7)

Portrettbilde av Magnar Olsen

Magnar Olsen

Utsending