Hele CLS-flokken, vår 2021

Dype røtter, høye mål

“Dype røtter, høye mål!” var tema for årets avslutningsfest (graduation) den 6. juni ved China Lutheran Seminary (CLS) i Hsinchu i Taiwan.

Festen ble sendt digitalt, men hovedpersonene var fysisk til stede, og en flokk masterstudenter som var ferdig med sine år ved seminaret, fikk sine velfortjente diplom. En av dem var Huang Cheng-Han (bildet under) som tilhører vår samarbeidskirke (LCROC). Han starter nå som evangelist i Ling-Gwang-kirka i Taipei.

Huang Cheng Han mottar diplom
Ferdigutdannet:Huang Cheng Han, masterkandidat og ny heltidsevangelist i vår samarbeidskirke, LCROC. Privat

Så var også pastor Ray Chen med i flokken, ferdig med sin masteravhandling i det spesielle “Luther-studiet”. Fra før har han doktorgrad i fysikk og pastorutdannelse. Han ble pensjonist i fjor, etter mange år som pastor i Ling-Gwang-kirka og flere år som biskop i LCROC.

Hans Lutherstudie-avhandling har tittelen: “Preach the Freedom in Christ – Getting Beyond the Purported Impasse with the Law – Gospel Preaching” (“Forkynn friheten i Kristus - om å overvinne det påståtte uføret som forkynnelse om lov- og evangelium befinner seg i.”)

 

Fra pensjonist til rektor

Siden CLSs rektor Samuel Liu skal flytte tilbake til USA, har pastor Chen sagt ja til å gå inn som fungerende rektor for to år.

Slik får seminarstyret, med biskop Pan Li Yen som formann, tid til å finne en ny rektor som kan styre seminarskuta i mange år framover.

Rektorbytte. F.v. rektor Samuel Liu, styreformann ved CLS, biskop Pan Li Yen og ny rektor pastor Ray Chen.
Rektorbytte:Pastor Ray Chen (til høyre) tar over som rektor ved seminaret etter rektor Liu (til venstre). I midten: styreformann ved CLS, biskop Pan Li Yen. Privat

– Sunn teologi gir deg kjærlighet til Gud og din neste

Pastor Ray Chen talte til både den tilstedeværende og den digitale forsamlinga:

– Seminarstyret samtalte fram og tilbake om hvem som kunne være aktuell som ny rektor. Tre aktuelle kandidater som allerede var lærere ved CLS, mente de hadde mer enn nok med utfordringene de sto midt oppe i. Mens samtalen pågikk for fullt, gikk det en mann forbi vinduet, og rektor Liu kalte ham inn i møterommet og spurte ham: “Du! Hva driver du på med?” – Mannen var meg, og jeg svarte: “Ingenting. Jeg er pensjonist.” Da henvendte rektor seg mot styret som satt der, og sa: “Han er fin! Han er fri!”

Du kan gjerne spørre om hvorfor jeg tør å ta på meg en slik oppgave! Jeg har to svar på det. For det første har den trofaste Gud allerede et solid team ved CLS; lærere og administrasjon er godt i gang. Jeg kan ikke kopiere alt det rektor Liu har oppnådd, men jeg vil veldig gjerne samarbeide med teamet inntil en ny, fast rektor kommer og sammen med dem fortsette den gode gjerning her.

For det andre tror jeg at det som det undervises i her ved seminaret, er en svært sunn og god teologi. Personlig vet jeg at jeg ikke er den samme nå som den jeg var da jeg først tok til med studiene her. Frelsen i Kristus er blitt så uendelig dyrebar for meg. Det at jeg er fri fra legalismens bånd og satt fri til å leve et liv i tro på Gud; det at jeg har smakt freden som kommer med syndenes tilgivelse og det at jeg lengter etter å få være til velsignelse for andre og det at andre også må få nyte en slik velsignelse – dette gir meg frimodighet til å ta på meg oppgaven. For en god og sunn teologi gir deg kjærlighet til Gud og din neste, den gir deg livsglede og verdier i livet.

Dette lærte jeg her ved seminaret, og nå ser jeg veldig fram til å bli med i teamet her og sammen med dem undervise studentene som kommer til oss.

Dette er mitt kall. Jeg vil utfordre dere alle til å dra tilbake til menighetene deres, forkynn dette gode budskapet og send så gode studenter hit til seminaret. Så skal vi ta på oss ansvaret med å undervise dem i all denne gode rikdommen.

 

Husk på seminaret i bønn

Det ble en høytidsstund også for meg ved nettbrettet. Og jeg vil gjerne formidle videre til misjonsvennene det som også ble understreka denne avslutningsdagen: Seminaret trenger forbønn, både for staben, for nyrektoren, pastor Ray Chen og for studentene, for de som nå ble ferdig uteksaminert og om ny rekruttering.

Dersom noen har lyst til å kikke innom graduation-festen jeg skriver om, så kan den sees her (YouTube).