Peng Chi Sheng og Chang Hsin-Huei.

Glede i Evangeliekirka

Lørdag 17. august ble en festdag for de kristne i Evangeliekirka i byen Taoyuan, ja, for alle som hører til i samarbeidskirka vår (LCROC) på Taiwan. Evangelist Peng Chi Sheng ble ordinert til pastor denne dagen.

Både evangelist Peng og kona Chang Hsin-Huei har bakgrunn som heroin-misbrukere. De ble kristne på «evangeliesenteret» og fikk etter hvert gå på bibelseminar. Da fikk de helgepraksis i Ling Guang-menigheten i Taipei (Fredsgata-kirka), og ved fullført utdannelse ble de så ansatt som evangelistpar i Evangeliekirka, der de nå har vært i sju år.

I denne kirka tilhører de fleste urfolket, men det har etter hvert også kommet mange andre taiwanere til, og menigheten er en livlig og entusiastisk gjeng som er glade i kirka og glade i Jesus!

 

Vil være en god hyrde

«Jeg er glad for å tjene i denne kirka», sa evangelist Peng til meg for noen uker siden. «I grunnen så betyr det ikke så mye nytt for meg det å bli pastor. Jeg ønsker fortsatt å være en god hyrde for flokken som Gud har gitt meg».

----------

I dag fikk jeg bilder fra pastorinnvielsen på lørdag. «Det ble en høytidsstund full av takk», skrev fotografen til meg.

Pastorordinasjon
Høytid:Biskop i LCROC, Ray Chen, sammen med den nyordinerte pastor Peng Chi Sheng. Huang Cheng Han

 

Takknemlig mor

Pastor Pengs mor har vært svært syk i lang tid. Hele menigheten har bedt om at hun måtte få leve til denne dagen, og hun var fylt av takknemlighet der hun satt i rullestolen og fikk oppleve at sønnen som hun engang trodde ville bukke under av narkotika, nå fikk tjene Gud som pastor.

Gruppebilde
Takknemlighet:Pengs familie og pastorene som deltok under ordinasjonen. Huang Cheng Han

En som også uttrykte glede og takk, var pastor Lyou He Min, «Taiwans Ludvig Karlsen» (i hvit skjorte på bildet). Etter at han selv ble redda ut av narkotikaavhengighet, bygde han opp et nettverk av «evangeliesentra» både på Taiwan og i flere andre land. På et av dem fikk pastor Peng kall til frelse og til tjeneste. Til denne historien hører det også med at pastor Lyou He Mins mor var bibelkvinne i misjonens tjeneste i Hong Kong!

Og selv er jeg glad for at våre venner på Taiwan får enda en pastor som kan være med å føre kirkene inn i en ny tid med mange utfordringer og mange muligheter.

Forbedere i Norge trengs for Taiwan og kirkene der, for medarbeiderne og nå spesielt for pastorparet Peng!