Jesu vei til korset - Espen Ottosen

Espen Ottosen taler over teksten langfredag, Mark 14,26-15,37 - lest av Hæge Andreas Aasmundtveit.

Møter i våre misjonsfellesskap er avlyst av smittevernhensyn i forbindelse med koronaviruset. NLM inviterer derfor til digital gudstjeneste i studio på hovedkontoret.

Beskrivelse: Espen Ottosen taler over teksten langfredag, Mark 14,26-15,37 - lest av Hæge Andreas Aasmundtveit.

Bibeltekster: Mark 14,26-15,37, og Mark 15,38-39

Produksjonsår: 2020

Varighet: 33 minutter 

Se flere videotaler her (ekstern side)