Bilde av Utsyn nummer 15 2018

Utsyn

Utsyn kommer ut 16 ganger i året. Fire av disse er regionnummer og er gratis.

 

Utsyn er NLMs organisasjonsblad og setter søkelys på NLMs arbeid, global misjon, gir oppbyggelig stoff og veiledning. Gjennom personlige historier får vi hver nummer komme tettere på enkeltpersoner. 

Ønsker du å abonnere på Utsyn? KLIKK HER FOR Å GÅ TIL BESTILLINGSSKJEMA.

Du kan også kontakte oss på abonnement@nlm.no / 22 00 72 00

Har du innspill eller spørsmål til redaksjonen? Kontakt utsyn@nlm.no

Under finner du ulikt kampanjemateriell til bruk i din forsamling eller fellesskap.