Vekst logo

VEKST i ditt fellesskap

Hvor er vi nå? Og hvordan kan vi som fellesskap komme videre? Dette er spørsmål som Vekst gir deg muligheten til å jobbe med – sammen med andre og over tid.

Vekst er et prosessverktøy der hensikten er å finne ut hvilke steg fellesskapet ditt kan ta for å komme videre. Det er med andre ord noe mer enn et kurs eller inspirasjonssamlinger. Med utgangspunkt i situasjonen deres fellesskap er i nå søker vi å finne ut hva som er veien videre. Det betyr at det ikke er størrelsen eller tilstanden på fellesskapet nå som er det avgjørende, men om dere ønsker å ta nye steg.

Veiledningstilbudet strekker seg over en toårsperiode der man deltar på fire samlinger. I forkant må hvert enkelt fellesskap som ønsker å delta danne et team på 4-8 personer som skal være med på prosessen. Teamet bør representere de ulike delene av fellesskapet (styret/barne- og ungdomsarbeidet/diakonalt arbeid etc) og få et tydelig mandat fra fellesskapet til å foreslå og gjennomføre endringer.

(Saken fortsetter under videoen)

Læringsfellesskap

Et sentralt element i Vekst er det vi kaller læringsfellesskap. Læringsfellesskap handler om at hvert team bearbeider det man hører slik at det blir til konkrete handlingsplaner. Hver samling består av en viss mengde undervisning om aktuelle temaer. Men for at vi sammen skal få et eierskap til det vi har fått undervist og for at vi sammen skal finne ut hvordan dette skal komme til uttrykk i ditt fellesskap bruker vi mye av tiden til samtale og bønn. Dette er sentrale spørsmål i den prosessen:

  • ”Hvor er vi?”
  • ”Hva har Gud gitt oss?”
  • ”Hvilke muligheter har vi?”
  • ”Hva velger vi å gjøre?”

Hvert team vil få utnevnt en veileder som følger dem gjennom prosessen. Veilederens rolle er å stille de gode spørsmålene og ansvarliggjøre til handling.

4 moduler 

Undervisningen i Vekst tar utgangspunkt i Misjonsbefalingen (Matt 28:18-20) og er delt inn i fire moduler (en for hver samling):

Modul 1 – «Meg er gitt all makt – gå derfor ut»

1-1: Guds rike og hans allmakt

1-2: Lederskap

1-3: Bygge team

1-4: Visjon

Modul 2 – «Døp dem…»

2-1: Endringer og komfortsoner

2-2: Elsket og sendt

2-3: Høsten er moden, arbeiderne...

2-4: ”Jeg har fullt ut forkynt evangeliet”

Modul 3 – «…og lær dem»

3-1: Et fellesskap der disipler vokser

3-2: Disippelens møte med dagens kultur

3-3: Apostlenes lære og bønnene

3-4: Fellesskap og brødsbrytelse

Modul 4 – «Jeg er med dere – til verdens ende»

4-1: Kan vi skape en bevegelse?

4-2: Fullfør løpet! – å lede seg selv

4-3: Fullfør løpet! – å lede andre

4-4: Hva nå?

Alle deltakerne vil få tilgang til undervisningsartikler som skal leses før man kommer på samlingene.

(Saken fortsetter under bildet)

Vekst
Moduler:Her klekkes det ut mange fruktbare ideer! Vekst

En vanlig modulsamling ser slik ut:

Fredag
17:30 Middag
18:00 Oppstart og intro
18:10 STATUS – hvor er vi?
18:50 Teamvis presentasjon og forbønn for teamet
19:50 Pause
20:00 Undervisning 1
20:40 Læringspunkt
21:00 Avrunding av dagen

Lørdag
09:00 Frokost
09:30 Undervisning 2
10:10 Læringspunkt
10:30 Pause
10:40 Undervisning 3
11:20 Læringspunkt
11:40 Pause
11:50 Intro Neste steg
12:05 Arbeid med Neste steg
13:00 Lunsj
13:45 Arbeid med Neste steg forts.
15:00 Presentasjon Neste steg og forbønn for teamet
16:00 Avslutning

Økonomi

Regionen dekker kost og konferanseavgift. Losji og reise dekkes av det enkelte fellesskap.

Samlinger framover:

  • 19. mai: Digital introduksjonssamling for nye deltakere. Vurderer dere å bli med på Vekst? Logg på og få svar på det du lurer på! (ta kontakt for mer info)
  • 3.-4. november: Oppstart Vekst Modul 1 på Fjellhaug i Oslo

Ta kontakt med fellesskapsutvikler i Misjonssambandet øst, Sven Arne Lundeby (slundeby@nlm.no/ 93283123) dersom du er interessert i å være med på Vekst eller ønsker å vite mer.