BUR

Barne- og ungdomsrådet i øst

Barne- og ungdomsarbeidet i Region Øst blir ledet av barne- og ungdomsrådet som blir valgt hvert år på regionens årsmøte.

 

Barne- og ungdomsrådet:

Vibeke Omland Aasrum (leder), valgt 2019-2021

Sigrid Meling (nestleder), valgt 2018-2020

Basim Gullord Ali, valgt 2018-2020

Ørjan Sonesen, valgt 2018-2020

Håkon Rydland, valgt 2019-2021

Benjamin Espeland (1. vara), valgt 2019-2020

Synne Malene Brække (2. vara), valgt 2019-2020

Turid Slettebø (3. vara), valgt 2019-2020