BUR

Barne- og ungdomsrådet i øst

Barne- og ungdomsarbeidet i Region Øst blir ledet av barne- og ungdomsrådet som blir valgt hvert år på regionens årsmøte.

 

Barne- og ungdomsrådet:

Synne Malene Brække, 2020-2021

Benjamin Espeland, 2020-2022

Maren Gjelstad Fauskanger, 2020-2022  

David Fauske, 2020-2022

Håkon Rydland, 2019-2021 

Silje Cathrine Heier, 1. vara, 2020-2021 

Ragnhild Gjelseth, 2. vara, 2020-2021

Martin Omland Aasrum, 3. vara, 2020-2021