Ungdom som prater

Studiestøtte fra K-stud

Har foreningen/bibelgruppen din et studieopplegg som dere kan søke studiestøtte for? Eller kanskje koret kan søke offentilige midler gjennom K-stud?

Gå inn på  K-stud sin nettside for mer informasjon!