Bilde av mann med notatbok og pc

Regionstyret nord

Her finner du informasjon og referat fra regionstyret i NLM region nord.

 

Leder: Øivind Søreng, Lenvik (2019-2021)

Nestleder: Vidar Søyland Pettersen, Saltdal (2019-2021)

Katrine Gran Andersen, Porsanger (2019-2021)

John Olav Enoksen, Lenvik (2018-2020)

Ragnar Falch Gundersen, Lenvik (2018-2020)

Even Petter Olsen, Lenvik (2019-2021)

Anne Christine Viste, Tromsø (2018-2020)

 

Varamedlemmer:

Kjetil Apeland, Bodø (1. vara)

Astrid Lende Einevoll, Nordreisa (2. vara)

Kjell Iversen, Lenvik (3. vara)