Bilde av mann med notatbok og pc

Regionstyret nord

Her finner du informasjon og referat fra regionstyret i NLM region nord.

  

Leder: Øivind Søreng (2021-2023)

Nestleder: Johannes Sæleset (2020-2022)

John Olav Enoksen (2020-2022)

Ragnar Falch Gundersen (2020-2022)

Siv Indianna Krüger (2021-2023)

Katrine Gran Andersen (2021-2023)

Eyvind Volle (2021-2023)

   

Varamedlemmer:

Lise Jannie Gundersen, 1. vara (2021-2022)

Anne Christine Viste, 2. vara (2021-2022)

  

Møtereferater