Jubel på leir

Leiropplegg

Her kan du finne leiropplegg med tips til andakter og aktiviteter for leirer med aldersgruppen 8-12 år.

Opplegget er laget som pakka (zippet) filer, som må lastes ned og pakkes opp. 

 

 2013 - påsken.zip

2016 - Sommer.pdf

2017 - Den bortkomne sønn.zip

2018 sommer - Skapt til fellesskap.zip

2018 høst - Den barmhjertige samaritan.zip

2018 advent.zip

2019 vinter - Jesus setter mennesker fri.zip

2019 påske del 1.zip

2019 påske del 2.zip

2019 Sommer.zip

2019-hosten.zip

2019 Jul.zip

2020 Vinter.zip

2020 påske.zip