Plakat på murvegg

Plakater misjonsfelt

Her kan du laste ned plakater med en kort presentasjon av Misjonssambandets ulike misjonsfelt.

Plakatene er i A3-format og er tilsvarende de som brukes ifbm. "månedens misjonsfelt", men uten månedsdatering.

Noen av plakatene har gammel logo og visuell profil, de vil oppdateres etter hvert som nye produseres ifbm. månedens misjonsfelt.