Radio Elfenbenskysten

Mediearbeid i Vest-Afrika

Misjonssambandet driver flere former for mediearbeid i Vest-Afrika.

Media

Mange mahouer er analfabeter. De bor langt fra større byer, og de er sterkt preget av islam og folketro. Misjonssambandet ønsker å nå ut med evangeliet gjennom media, som radio og internett, til folk som ellers ikke kommer i kontakt med kirken, og til de få kristne mahouer som ikke har jevnlig tilgang til et kristent felleskap. I tillegg deles digitale lydfiler på minnekort og mediespillere ut til enkeltpersoner og grupper. Misjonssambandet driver et medieprosjekt som kalles «Hjertespråket», der målet er å produsere materiale på mahou, oversette materiale fra andre språk til mahou og andre malinke-språk og distribuere dette både på radio og andre relevante måter.

Drives i samarbeid med Norea mediemisjon.

 

Fakta

Budsjett: Kr 1 mill

Kontakt: Stedlig representant melci@nlm.no