Radio Elfenbenskysten

Mediearbeid i Vest-Afrika

NLM driver flere former for mediearbeid i Vest-Afrika.

 

MEDIA

Mange mohouer er analfabeter. De bor langt fra større byer, og de er sterkt preget av islam og folketro. NLM ønsker å nå ut med evangeliet gjennom massemedia, som radio og internett, også til de få kristne mohouer som ikke har jevnlig tilgang til en kristen menighet. I tillegg kan digitale lydfiler overføres til enkeltpersoner og grupper. Dette mediearbeidet heter «Hjertespråket», og alt arbeid blir tilpasset mahouer og produsert på lokalt språk.

Dette arbeidet drives i samarbeid med Norea Mediemisjon.

 

 

Fakta

Budsjett: Kr 800 000 

Kontakt: Stedlig representant melci@nlm.no