Tempel Japan

Mediearbeid i Japan

Mediearbeidet har alltid vært viktig i Japan. NLM ønsker å styrke dette arbeidet framover.

 

Drives i samarbeid med Norea Mediemisjon. 

MEDIA

Japan er et travelt samfunn. NLM ser derfor at mediearbeidet er ekstra viktig for å nå ut med evangeliet. Siden 1968 sendes «Lys til hjertene» som ett av få radioprogram som når ut med budskapet om Jesus. Hvert år er det flere som kommer til tro. Kortere sendetid kompenseres ved at programmene nå blir lettere tilgjengelig på internett, sammen med videoer og kortfilmer. Mediearbeidet skal også kobles tettere opp mot ungdomsarbeidet i kirkene. NLM håper at det skal bidra til sterkt engasjement og tilhørighet og ønsker å stå med i dette arbeidet.

 

Fakta

Budsjett: Kr 1,3 mill

Kontakt: Stedlig representant nlmjapan@nlm.no