Tempel Japan

Mediearbeid i Japan

Mediearbeidet har alltid vært viktig i Japan. NLM ønsker å styrke dette arbeidet framover.

Japan er et travelt samfunn, der det er vanskelig å nå ut med det kristne budskapet. Derfor har mediearbeidet alltid vært viktig i Japan. Radioprogrammet «Lys til hjertene», som startet i 1968, er ett av få radioprogram som når ut med budskapet om Jesus.

Hvert år er det flere som kommer til tro. Programmene er dyre å produsere og sende, og derfor er det blitt redusert sendetid. Men nye muligheter har åpnet seg ved at programmene legges ut på internett, sammen med videoer og kortfilmer. NLM ønsker å styrke dette arbeidet.

Drives i samarbeid med Norea Mediemisjon.

 

Fakta

Budsjett: Kr 450 000

Kontakt: Stedlig representant Bård Hauge: nlmjapan@nlm.no