Tempel Japan

Mediearbeid i Japan

Mediearbeidet har alltid vært viktig i Japan. Misjonssambandet ønsker å styrke dette arbeidet framover.

Digital satsning

Også i Japan har sosiale medier slått rot i befolkningen. Mediearbeidet som Misjonssambandet har fått være en del av i over 50 år, er nå inne i en omformingsprosess for i større grad å møte dagens medievirkelighet. I tillegg til tradisjonelle lydmedier tas nå også YouTube og andre filmmedier i bruk for å gjøre evangeliet om Jesus tilgjengelig.
 
Digitale møteplasser har vært veldig viktig under korona-pandemien, og kirken ønsker en styrking av sin kompetanse på dette området. Mediearbeidet kobles også tettere opp mot ungdomsarbeidet i kirkene, og Misjonssambandet håper at det skal bidra til sterkt engasjement og tilhørighet.

 Drives i samarbeid med Norea Mediemisjon.

 

Fakta

Budsjett: Kr 1,1 mill

Kontakt: Stedlig representant nlmjapan@nlm.no