Under treet

Evangelisering i Vest-Afrika

I Vest-Afrika arbeider NLM med å spre evangeliet blant to folkegrupper, mahouer i Eflenbenskysten og malinke i Mali.

ELFENBENSKYSTEN

De minst nådde

NLM ønsker å nå det unådde mahou-folket nord i Elfenbenskysten. Til tross for at islam dominerer den nordlige delen av landet, kan NLMs misjonærer og de lokale menighetene evangelisere fritt. Mahouer som blir kristne, kan likevel oppleve motstand fra familie og lokalsamfunn. NLM driver arbeid i flere av i disse landsbyområdene i nord.

I millionbyen Abidjan er det svært få av de mange kirkene som retter arbeidet mot de muslimske folkegruppene. NLM driver arbeid i en liten menighet i byen – for å nå mahouer som drar til byen for å studere eller finne jobb. På sikt er ønsket å få kristne til å reise tilbake til sitt folk med evangeliet. Det dri- ves alfabetiseringsarbeid og sam- linger for kvinner og et arbeid blant barn med søndagsskole og leirer. En ny kirketomt er kjøpt, og det planlegges en flerbruksvirksomhet med både menighets- og annet kontaktskapende arbeid

BIBELSENTER

Det er få tilbud for den lille gruppen med lokale kristne nord i Elfenbenskysten, og   NLM   ønsker  å skape  bånd  mellom kristne  i området. Deler av NLMs gamle misjonsstasjon er derfor gjort om til et bibelsenter, hvor det arrangeres leirer og bibelkurs. Lederen for bibelsenteret er en lokal pastor. For mange, spesielt kvinner og barn fra små landsbyer, er dette en av vel- dig få muligheter de har til å kjenne på et større kristent fellesskap.

 

 

MALI

DE MINST NÅDDE

I Mali bor den muslimske folkegruppen malinke, som NLM ønsker å nå ut til. Utsendingene våre driver kontaktskapende arbeid og små utviklingsprosjekter i en landsby sørvest for Bamako. Mange  barn og voksne møter til barnegrupper, søndagssamling, evangeliseringsturer til nabolandsbyer, alfa-kurs, sommerskole og leirer. Ved at NLMs utsendinger er til stede i landsbylivet, får de mange gode samtaler med de lokale og mange muligheter til å forkynne evangeliet i ord og handling.

 

Fakta

Budsjett: Kr 6 mill (Elfenbenskysten) og kr 1 mill (Mali)

Kontakt: Stedlig representant melci@nlm.no