Under treet

Evangelisering i Vest-Afrika

NLM driver et bibelsenter hvor fokuset er å styrke troen og bibelkunnskapen til kristne ledere. På senteret blir det også arrangert barne- og kvinneleirer.

Elfenbenskysten

Storby og landsby

Islam dominerer den nordige delen av Elfenbenskysten, men misjonærene og de lokale menighetene kan evangelisere fritt. Likevel kan mahouer som blir kristne oppleve motstand fra familie og lokalsamfunn. NLM driver arbeid i flere av i disse landsbyområdene i nord.

SE VIDEO: Til sine egne med Guds ord

I millionbyen Abidjan er det mange kirker, men svært få som retter seg mot de muslimske folkegruppene. NLM driver arbeid i en liten menighet i byen, og dette arbeidet i storbyen er viktig for å nå mahouer som drar til byen for å studere eller finne jobb, og på lengre sikt få kristne til å reise tilbake til sitt folk. Her drives alfabetiseringsarbeid for kvinner, og interessen for disse kursene er store.

I tillegg drives et barnearbeid med søndagsskole og leirer. En ny kirketomt er kjøpt, og det planlegges en flerbruksvirksomhet med både menighets- og annet kontaktskapende arbeid.

Bibelkurs og leirer

Det er få kristne og få tilbud for de lokale kristne nord i Elfenbenskysten. NLM har gjort om deler av den gamle misjonsstasjonen til et bibelsenter, der det arrangeres leirer og bibelkurs. Lederen for bibelsenteret er en lokal pastor. På den måten skapes bånd mellom kristne i området.

For mange, spesielt kvinner og barn fra små landsbyer, er dette en av veldig få ganger de får kjenne på et større kristent fellesskap.

 

Mali

I Mali bor den muslimske folkegruppen malinkè. Utsendingene våre driver kontaktskapende arbeid og små utviklingsprosjekter i en landsby sørvest for Bamako.

Her drives barnegrupper, søndagssamling, evangeliseringsturer til nabolandsbyer, alfakurs, sommerskole og leirer og relasjonsbygging generelt. Mange barn og voksne møter på disse samlingene, og vi ser at ved at utsendingen vår er til stede i landsbylivet, får de mange gode samtaler med de lokale, og mange muligheter til å forkynne evangeliet i ord og handling.

 

Fakta

Budsjett: Kr 6 mill (Elfenbenskysten) og kr 1 mill (Mali)

Kontakt: Stedlig representant Sveinn Einar Zimsen, melci@nlm.no