Under treet

Evangelisering i Vest-Afrika

I Vest-Afrika arbeider NLM med å spre evangeliet blant to folkegrupper, mahouer i Eflenbenskysten og malinke i Mali.

ELFENBENSKYSTEN

 

De minst nådde

Mohouer er en unådd folkegruppe som NLM ønsker å nå ut til. Til tross for at islam dominerer den nordlige delen av Elfenbenskysten kan NLMs misjonærer og de lokale menighetene evangelisere fritt. Mahouer som blir kristne kan likevel oppleve motstand fra familie og lokalsamfunn. NLM driver arbeid i flere av i disse landsbyområdene i nord.

I millionbyen Abidjan er det svært få av de mange kirkene som retter arbeidet mot de muslimske folkegruppene. NLM driver arbeid i en liten menighet i byen – for å nå mahouer som drar til byen for å studere eller finne jobb. På sikt er ønsket å få kristne til å reise tilbake til sitt folk med evangeliet. Det drives alfabetiseringsarbeid og samlinger for kvinner og et arbeid blant barn med søndagsskole og leirer. En ny kirketomt er kjøpt, og det planlegges en flerbruksvirksomhet med både menighets- og annet kontaktskapende arbeid.

Bibelsenter

Det er få tilbud for den lille gruppen med lokale kristne nord i Elfenbenskysten, og NLM ønsker å skape bånd mellom kristne i området. Deler av NLMs gamle misjonsstasjon er derfor gjort om til et bibelsenter, der arrangeres det leirer og bibelkurs. Lederen for bibelsenteret er en lokal pastor. For mange, spesielt kvinner og barn fra små landsbyer, er dette en av veldig få muligheter de har til å kjenne på et større kristent fellesskap.

 

MALI

 

De minst nådde

I Mali bor den muslimske folkegruppen malinkè, som NLM ønsker å nå ut til. Utsendingene våre driver kontaktskapende arbeid og små utviklingsprosjekter i en landsby sørvest for Bamako. Mange barn og voksne møter til barnegrupper, søndagssamling, evangeliseringsturer til nabolandsbyer, alfa-kurs, sommerskole og leirer. Ved at NLMs utsendinger er til stede i landsbylivet får de mange gode samtaler med de lokale, og mange muligheter til å forkynne evangeliet i ord og handling.

 

Fakta

Budsjett: Kr 6 mill (Elfenbenskysten) og kr 1 mill (Mali)

Kontakt: Stedlig representant melci@nlm.no