Evangelisering i Stor-Kina

Evangelisering i Stor-Kina

NLM støtter arbeidet med å løfte fram misjonskallet blant kristne i Stor-Kina og utruste til misjon.

 

LOKAL MISJON (HONGKONG OG MACAU)

Det bor cirka en halv million mennesker i Macau, og kasinovirksomheten og mangelen på gudstro vokser.

Hongkong og Macau  lutherske kirke (HKMLC) ønsker å løfte frem kallet til å drive misjon. Ledelsen i kirken vil gjerne at forkynnelsen av misjon skal  tenne medlemmene til større engasjement. Flere kirkemedlemmer er allerede involvert i besøksreiser til Macau, og NLMs misjonærer har fått et spesielt oppdrag fra kirken til å motivere medlemmene og kirken til å bli misjonerende.

Etter demonstrasjonene og urolighetene i Hongkong høsten 2019, ba HKMLC om at NLMs misjonær kunne bli flyttet over til menigheten de har på sin “secondary school”. De unge opplever situasjonen svært krevende og usikker, og HKMLC ønsker å prioritere arbeidet her en stund.

LOKAL MISJON (KINA)

En viktig del av NLMs  arbeid  i Kina er nettverksbygging sammen med våre partnere. Mange lokale kirker er sterkt engasjerte i å drive opplæring,  disippelgjøring  og forberedelse til misjonærtjeneste. NLM vil være med og motivere og mobilisere til misjon på alle våre felt. I fremtiden håper vi å se kinesiske og etiopiske misjonærer som arbeider i team med norske misjonærer.

 

Fakta

Budsjett: Kr 1,6 mill.

Kontakt: Regionleder Olav Vestbøstad, ovestbostad@nlm.no