Evangelisering i Stor-Kina

Evangelisering i Stor-Kina

NLM støtter arbeidet med å løfte fram misjonskallet blant kristne i Stor-Kina og utruste til misjon.

Fornyet misjonskall i Hongkong og Macao

Det bor ca en halv million mennesker i Macao, og kasinovirksomheten og mangelen på gudstro vokser.

Hongkong og Macao Lutherske Kirke (HKMLC) ønsker å løfte frem kallet til å drive misjon. Ledelsen i kirken vil gjerne at forkynnelsen av misjon skal tenne medlemmene til større engasjement. Flere kirkemedlemmer er allerede involvert i besøksreiser til Macao.

HKMLC er en liten kirke, men i Hongkong driver kirken et allsidig arbeid med mange aktive ungdommer, og NLMs misjonærer har fått et spesielt oppdrag fra kirken om å motivere medlemmene og kirken til å bli misjonærende.

Misjon i og fra Kina

Misjon er i endring og vi opplever at flere og flere misjonærer sendes ut fra land i Asia, Afrika og Sør-Amerika. NLM samarbeider med flere av disse landene. En viktig del av NLMs arbeid i Kina er nettverksbygging sammen med våre partnere. Mange lokale kirker har et stort engasjement i å drive opplæring, disippelgjøring og forberedelse til misjonærtjeneste.

NLM vil være med og motivere og mobilisere til misjon. I fremtiden håper vi å se kinesiske og etiopiske misjonærer som arbeider på team med norske misjonærer.

Kontakt regionleder Olav Vestbøstad, ovestbostad@nlm.no