Evangelisering i Stor-Kina

Evangelisering i Stor-Kina

NLM støtter arbeidet med å løfte fram misjonskallet blant kristne i Stor-Kina og utruste til misjon.

 

LOKAL MISJON (Hongkong og Macau)

Det bor cirka en halv million mennesker i Macao, og kasinovirksomheten og mangelen på gudstro vokser.

Hongkong og Macao lutherske kirke (HKMLC) ønsker å løfte frem kallet til å drive misjon. Ledelsen i kirken vil gjerne at forkynnelsen av misjon skal tenne medlemmene til større engasjement. Flere kirkemedlemmer er allerede involvert i besøksreiser til Macao.

HKMLC er en liten kirke, men i Hongkong driver kirken et allsidig arbeid med mange aktive ungdommer, og NLMs misjonærer har fått et spesielt oppdrag fra kirken med å motivere medlemmene og kirken til å bli misjonerende.

 

LOKAL MISJON (KINA)

Misjon er i endring, og vi opplever at flere og flere misjonærer sendes ut fra land i Asia, Afrika og Sør-Amerika. NLM samarbeider med flere av disse landene. En viktig del av NLMs arbeid i Kina er nettverksbygging sammen med våre partnere. Mange lokale kirker har et stort engasjement i å drive opplæring, disippelgjøring og forberedelse til misjonærtjeneste. NLM vil være med og motivere og mobilisere til misjon. I fremtiden håper vi å se kinesiske og etiopiske misjonærer som arbeider i team med norske misjonærer.

 

Fakta

Budsjett: Kr 2 mill.

Kontakt: Regionleder Olav Vestbøstad, ovestbostad@nlm.no