Evangelisering i Stor-Kina

Evangelisering i Stor-Kina

Misjonssambandet støtter arbeidet med å løfte fram misjonskallet blant kristne i Stor-Kina og utruste til misjon.

 

Lokal misjon     

(Hongkong og Macao)

Det bor cirka en halv million mennesker i Macao, og kasinovirksomheten og mangelen på gudstro vokser.

Hongkong og Macao lutherske kirke (HKMLC) ønsker å løfte frem kallet til å drive misjon. Ledelsen i kirken vil gjerne at forkynnelsen av misjon skal tenne medlemmene til større engasjement. Flere kirkemedlemmer er allerede involvert i besøksreiser til Macao, og kirken har bedt Misjonssambandets misjonærer om særlig å bidra inn mot å motivere medlemmene og kirken til å bli misjonerende.

Misjonærene i Hongkong er tilknyttet lokale menigheter og bidrar med undervisning, forkynnelse, samtaler og sjelesorg. En av menighetene er tilknyttet en skole med over 800 elever i ungdomsskole og videregående. Samarbeidet mellom skolen og menigheten gir gode muligheter for å dele og utveksle ressurser. Kontakten med skolen gjør at menigheten kommer i kontakt med mange familier, og nye mennesker kommer til tro.

 

 

Lokal misjon    

(Kina)

En viktig del av Misjonssambandets arbeid i Kina er nettverksbygging sammen med våre partnere. Mange lokale kirker har et stort engasjement for å drive opplæring, disippelgjøring og forberedelse til misjonærtjeneste. Misjonssambandet vil være med og motivere og mobilisere til misjon på alle våre felt. I fremtiden håper vi å se kinesiske og utenlandske misjonærer som arbeider i team med norske utsendinger.

 

Fakta

Budsjett: Kr 3,3 mill.

Kontakt: Regionleder Olav Vestbøstad, ovestbostad@nlm.no