Evangelisering i Stor-Kina

Evangelisering i Stor-Kina

Misjonssambandet støtter arbeidet med å løfte fram misjonskallet blant kristne i Stor-Kina og utruste til misjon.

 

Lokal misjon     

(Hongkong og Macao)

Hongkong og Macao lutherske kirke (HKMLC) ønsker å løfte fram misjonskallet og bygge engasjement for misjon blant kirkemedlemmene. Derfor har kirkeledelsen bedt Misjonssambandets misjonærer om særlig å bidra med misjonsforkynnelse og –undervisning, i tillegg til samtaler og sjelesorg.

HKMLC er ikke minst opptatt av misjon i nabobyen Macao, hvor man tidligere hadde en menighet og Misjonssambandet hadde flere misjonærer. I dag drifter kirken kun et eldresenter i byen, hvor det også holdes noen møter. Macao er sterkt preget av kasinovirksomhet og materialisme. Før pandemien ble det arrangert jevnlige misjonsturer til Macao, og målet er å gjenoppta disse.

Misjonærene våre i Hongkong er tilknyttet lokale menigheter, blant annet en menighet tilknyttet en skole med over 800 elever i ungdomsskole og videregående. Kontakten med skolen gjør at menigheten kommer i kontakt med mange familier, og nye mennesker kommer til tro.

 

Lokal misjon    

(Kina)

En viktig del av Misjonssambandets arbeid i Kina er nettverksbygging sammen med våre partnere. Mange lokale kirker har et stort engasjement for å drive opplæring, disippelgjøring og forberedelse til misjonærtjeneste. Misjonssambandet vil være med og motivere og mobilisere til misjon på alle våre felt. I fremtiden håper vi å se kinesiske og utenlandske misjonærer som arbeider i team med norske utsendinger.

  

Fakta

Budsjett: Kr 1,5 mill.

Kontakt: Regionleder Olav Vestbøstad, ovestbostad@nlm.no