Klasserom Japan

Evangelisering i Japan

Vi vil nå videre ut med evangeliet i et land der knapt én prosent av befolkningen er kristne.

Menighetsarbeid

I Japan er det ca 1% kristne, og mange japanere har ikke hørt om Jesus. NLM ønsker å være med og spre det kristne budskapet. Gjennom arbeid i de lokale menighetene i Vest-Japan kommer NLMs utsendinger i kontakt med både unge, eldre og familier.

På Rokko Island i Kobe deltar NLM i arbeidet i «Kjærlighetskirken», som er den eneste kirken på øya. Mange er blitt døpt og flere kommer på bibelstudium, gudstjenester og ungdomsklubb.

I kystbyen Ako er det lite kristent arbeid. Utsendingene til NLM har god kontakt med familiene som bor i nærheten av kirken, og både i denne og andre kirker drives engelskklasser der mange barn og unge deltar. I mange kirker deltar NLMs utsendinger med forkynnelse og opplæring, sang og musikk.

Gjennom dette arbeidet får flere et møte med Jesus, og nye generasjoner kommer til tro.

Kontakt stedlig representant Bård Hauge: nlmjapan@nlm.no