Klasserom Japan

Evangelisering i Japan

Vi vil nå videre ut med evangeliet i et land der knapt én prosent av befolkningen er kristne.

I Japan er det ca. 1% kristne, og mange japanere har ikke hørt om Jesus. NLM ønsker å være med og spre det kristne budskapet. Gjennom arbeid i de lokale menighetene i Vest-Japan kommer NLMs utsendinger i kontakt med både unge, eldre og familier.

På Rokko Island i Kobe deltar NLM i arbeidet i «Kjærlighetskirken», som er den eneste kirken på øya. Mange er blitt døpt, og flere kommer på bibelstudium, gudstjenester og ungdomsklubb.

SE VIDEO: Evangelisering i Japan

I kystbyen Ako er det lite kristent arbeid. Utsendingene fra NLM har god kontakt med familiene som bor i nærheten av kirken, og både i denne og andre kirker drives engelskklasser der mange barn og unge deltar.

NLMs utsendinger i mange kirker med forkynnelse og opplæring, sang og musikk.
Gjennom dette arbeidet får flere et møte med Jesus, og nye generasjoner kommer til tro.

 

Fakta

Budsjett: Kr 3 mill

Kontakt: Stedlig representant Bård Hauge: nlmjapan@nlm.no