Klasserom Japan

Evangelisering i Japan

Vi vil nå videre ut med evangeliet i et land der knapt én prosent av befolkningen er kristne.

Menighet

De lokale menighetene er bærebjel- ken i Vest-Japan evangelisk-lutherske kirkes (VJELK) arbeid. Misjonssambandet ønsker å nå lenger ut med evange- liet, og da er kontaktflaten vi har i menighetene svært viktig. Gjennom arbeid med søndagsskole, bibelstu- dium, gudstjenester og utadrettede tiltak får Misjonssambandets utsendinger mange anledninger til å peke på Jesus som Japans håp. Utsendingene kommer tett på menneskene og er vitner og rollemodeller i menighetene.

 

 

 

Fakta

Budsjett: Kr 2,45 mill

Kontakt: Stedlig representant nlmjapan@nlm.no