Klasserom Japan

Evangelisering i Japan

Vi vil nå videre ut med evangeliet i et land der knapt én prosent av befolkningen er kristne.

 

Ved å styrke arbeidet i de lokale menighetene i Vest-Japan ønsker NLM å nå lenger ut med evangeliet. Gjennom arbeid med søndagsskole, bibelstudium, gudstjenester og utadrettede tiltak, får NLMs utsendinger peke på Jesus som Japans håp. Utsendingene kommer tett på menneskene og er vitner og rollemodeller i menigheten.

 

Fakta

Budsjett: Kr 1,45 mill

Kontakt: Stedlig representant nlmjapan@nlm.no