Klasserom Japan

Evangelisering i Japan

Vi vil nå videre ut med evangeliet i et land der knapt én prosent av befolkningen er kristne.

 

MENIGHET

De lokale menighetene er bærebjel- ken i Vest-Japan  evangelisk-luth- erske kirkes (VJELK) arbeid. NLM ønsker å nå lenger ut med evange- liet, og da er kontaktflaten vi har i menighetene svært viktig. Gjennom arbeid med søndagsskole, bibelstu- dium, gudstjenester og utadrettede tiltak får NLMs utsendinger mange anledninger til å peke på Jesus som Japans håp. Utsendingene kommer tett på menneskene og er vitner og rollemodeller i menighetene.

 

 

 

Fakta

Budsjett: Kr 2,45 mill

Kontakt: Stedlig representant nlmjapan@nlm.no