Bilde av fire ungdommer i solnedgang.

Søk på Teamtur med ungGlobal!

Her kan du søke om å bli med på en tur med ungGlobal!

Denne søknaden behandles konfidensielt av Misjonssambandet ung og lederen for det aktuelle teamet. I tillegg til utfylt søknadsskjema skal det også oppgis en referanseperson som ikke er i familie med søkeren. Misjonssambandet sender skjema direkte til denne. Se info nederst på skjemaet.

Søknadsskjema ungGlobal Teamtur

Hvilken ungGlobal Teamtur søker du på?*

I denne delen skal du vurdere deg selv, gjennom å sette en score fra 1 til 5 på noen karaktertrekk. 1 er laveste score og 5 er høyeste score.

1 5
1 5
1 5

Referanseperson

Det kreves referanseperson til søknaden;
Referansepersonen kan ikke være i familie med søkeren.
En kristen leder som kjenner deg godt.

Misjonssambandet vil sende referanseskjema direkte til referansepersonen, som sender utfylt skjema direkte til Misjonssambandet. Dette vil ikke bli forelagt søkeren.

Se igjennom søknaden og se at du har svart på alle spørsmålene. Når du er ferdig kan du trykke "Send". 

Søknaden sendes til Signe Rettedal.

Du kan få kontakt med Signe Rettedal på:
22 00 72 00
E-post: srettedal@nlm.no

Har du lest gjennom søknaden og er klar til å sende inn?*