Buddhistisk munk ser tankefull ut i luften

Nokon må reise

Over 80 % av alle buddhistar, hinduar og muslimar i verda kjenner ikkje ein einaste Kristus-etterfylgjar. Mange av dei bur i land der det er få eller ingen kristne i det heile.

Det er søndag. Mange nordmenn irriterer seg over kyrkjeklokkene som ringjer. Dei har ikkje tenkt seg på gudsteneste, men kiminga er ei påminning om at ein kan gå i kyrkja om ein har lyst eller trong til det. Kanskje veit dei også om nokre som er kristne.

 

Der Kristus er ukjend

Over 80 % av alle buddhistar, hinduar og muslimar i verda kjenner ikkje ein einaste Kristus-etterfylgjar. Mange av dei bur i land der det er få eller ingen kristne i det heile.

Dei har ingen kristen nabo eller kollega. Dei høyrer kanskje til ei folkegruppe der det berre er ein promille som trur på Jesus. Dei snakkar kanskje eit språk som enno ikkje har fått ei omsetjing av Bibelen. Kanskje lever dei heile livet sitt utan å møte evangeliet på ein måte som dei kan forstå. 

Også desse menneska er elska av Gud. Også for desse gav Jesus livet sitt for å sone deira synder. Også desse lengtar den treeinige Gud etter å få fellesskap med. Korleis skal det kunne skje? 

 

Tenk om dei fekk møte eit vitne

Nokre av dei kan fortelje at dei får draumar og syner der dei ser Jesus. Nokre får kanskje kontakt med den kristne bodskapen gjennom internett eller ved å sjå på eit fjernsynsprogram.

Tenk om dei kunne møte ein person som kan vere eit vitne for dei!

Denne personen finst ikkje i nabolaget deira. For at dette møtet skal skje, må nokon krysse språklege og kulturelle grenser. Kanskje inneber det også at nokon må reise til eit land der det eigentleg er forbode å drive kristen misjon. Mange av dei som ikkje kjenner Jesus, bur i slike stengde område. Jesus elskar også desse. 

 

Kven skal reise?

Misjonssambandet har mange misjonærar som bur og arbeider i slike område. Dei har vanlege jobbar og er kristne vitne i kvardagen. Dei treng forbøn, og dei treng fleire kollegaer.

Hugs på dei i bøn – og kanskje skal nettopp du gjere som dei? Kanskje skal du bryte opp og flytte til ein stad i verda kor Kristi namn ikkje er kjent?

  

Støtt arbeidet

TUSEN TAKK!

Din gave gir håp til folkegrupper som ikke har hørt julebudskapet.

Du kan også gi på kontonr. 8220.02.90131 eller på Vipps #11548

Merk innbetalingen med: JUL

Innbetalinger til gavekonto gir rett til skattefradrag hvis vi har ditt personnummer.

NB: Ikke skattefradrag på gaver gitt via Vipps.