Indokid

Barnas Misjonsprosjekt

Indonesia 2021/2022

Barn som skriver på gulvet

Kristent barnearbeid

Misjonssambandet oppmuntrer lokale kirker til å satse på kristent arbeid blant barn. Gjennom barneklubber får barna høre evangeliet.

Håndvask

Forebyggende helsearbeid

Barnas Misjonsprosjekt støtter forebyggende helsearbeid blant barn, med opplæring i hygiene og håndvask.

Barn foran pc

Diakonalt og sosialt arbeid

Misjonssambandet bidrar inn mot et dagsenter ved å drive leksehjelp, ha fysisk aktivitet, fokus på riktig ernæring og gi kunnskap om Jesus. 

RESSURSER OG STØTTE

Hvert år samler barna i Misjonssambandet inn penger til et misjonsprosjekt som er spesielt rettet mot arbeid blant barn.

Dette skoleåret går pengene som blir samlet inn til prosjekter i Indonesia.

Vil du og vennene dine/fellesskapet ditt være med og støtte Barnas Misjonsprosjekt?

Ta kontakt med ung@nlm.no. For å gi penger til prosjektet kan du Vippse til vippsnummer #521652 eller benytt kontonr 8220 02 90131. Merk innbetalingen med "Barnas Misjonsprosjekt".

 

I skjemaet nederst på denne siden kan du bestille materiell til Barnas Misjonsprosjekt.

Bestillingsskjema Barnas Misjonsprosjekt