Gutt og jente leker

Barnas Misjonsprosjekt

Hvert år lærer barn i barnehager, på leirer og på barnelag mer om misjon og hvordan det er å være barn i andre land gjennom Barnas Misjonsprosjekt. Barna samler også inn penger som går til NLMs arbeid.

Barnas Misjonsprosjekt 2019/2020

Gutt bæres av onkel

Barn med funksjonsnedsettelse

I Mongolia blir flere barn med funksjonsnedsettelse utstøtt fra samfunnet og familier får liten oppfølging.

Mongolsk gutt

SFO

I Mongolia er det lite fritidstilbud for barn, og flere barn blir derfor overlatt til seg selv.

Gutt smiler

Lærer barna om Jesus

Mange barn i Mongolia har ikke fått høre om Jesus – at de er elsket og at de er verdifulle.

RESSURSER OG STØTTE

Hvert år samler barna i NLM inn penger til et misjonsprosjekt som er spesielt rettet mot arbeid blant barn.

Dette skoleåret går pengene som blir samlet inn til prosjekter i Mongolia.

Vil du og vennene dine/fellesskapet ditt være med og støtte Barnas Misjonsprosjekt?

Ta kontakt med ung@nlm.no. For å gi penger til prosjektet kan du Vippse til vippsnummer #521652 eller benytt kontonr 8220 02 90131. Merk innbetalingen med "Barnas Misjonsprosjekt".

 

I skjemaet nederst på denne siden kan du bestille materiell til Barnas Misjonsprosjekt.

Det finnes også noen ressurser som du kan laste ned direkte:

Bestillingsskjema Barnas Misjonsprosjekt