Adelia med en hakke

Barnas Misjonsprosjekt

Indonesia 2020/2021

Barn som skriver på gulvet

Gi barnehjemsbarn en bedre hverdag

Utenfor storbyen Medan ligget et barnehjem med rundt 50 barn. Her arrangerer NLM blant annet fotballtreninger og lese-og skrivetrening for barna.

Linkus vasker henda

Forebyggende helsearbeid blant barn

Mange fattige barn i Indonesia blir syke og dør fordi de mangler rent vann og opplæring i hvordan de kan holde seg friske. Gjennom dukketeater lærer barna å unngå å bli syke.

Misjonærbarnet Leah MArie i et tre

Skolegang for misjonærbarna

Det koster penger å ha misjonærfamilier boende i Indonesia. Noe av pengene som blir samlet inn vil brukes til å betale skoleplass og barnehage for misjonærbarna.

Barn på klubb i Indonesia

Fortelle barn om Jesus

Bare ti prosent av folk i Indonesia er kristne. Gjennom søndagsskolearbeid og barneklubber får barn i Indonesia høre at Jesus elsker dem.

RESSURSER OG STØTTE

Hvert år samler barna i NLM inn penger til et misjonsprosjekt som er spesielt rettet mot arbeid blant barn.

Dette skoleåret går pengene som blir samlet inn til prosjekter i Indonesia.

Vil du og vennene dine/fellesskapet ditt være med og støtte Barnas Misjonsprosjekt?

Ta kontakt med ung@nlm.no. For å gi penger til prosjektet kan du Vippse til vippsnummer #521652 eller benytt kontonr 8220 02 90131. Merk innbetalingen med "Barnas Misjonsprosjekt".

 

I skjemaet nederst på denne siden kan du bestille materiell til Barnas Misjonsprosjekt.

Det finnes også noen ressurser som du kan laste ned direkte:

Leker og aktiviteter.pdf

Oppskrifter.pdf

forslag-til-samlingsstunder.pdf

Bakgrunnsinformasjon.pdf

Bestillingsskjema Barnas Misjonsprosjekt