Tekstplakat ung leder

Ung:Leder

Ung:Leder er et rent lederutviklingsår, og det tredje og siste året i Ung:Disippel.

Her ønsker vi å utruste deltakerne til å være gode ledere i kristen sammenheng. Vi vil gjøre dette ved å gi deltakerne god undervisning og informasjon om hvor de kan finne gode og nyttige ressurser i møte med utfordringer de kan møte på.

Undervisningen inkluderer både teori og praktiske caser. I tillegg vil deltakerne på Ung:Leder bli utfordret til å prøve seg som ledere på ulike områder, som lovsangsledelse, dele et bibelord, styre lyd/teknikk, fotografi, aktivitetsledelse og mer. Det er erfarne ledere som både underviser og veileder praksisen. Vi vil være med og bevisstgjøre lederne på at alt kristent arbeid og alle lederoppgaver har til hensikt å peke på Jesus. Jesusfokuset preger også innholdet i Ung:Leder-kurset, og vi vil særlig formidle hvordan kristen ledelse ser ut, til forskjell fra generell ledelse. Vi vil også bevisstgjøre deltakerne på at som leder er man alltid et forbilde, og vi ønsker å utfordre deltakerne til å reflektere rundt spørsmålet: "Hvordan kan vi bruke denne muligheten til å peke på Jesus?"

Alle deltakerne vil bli fulgt tett opp av ledere på Ung:Disippel, og i tillegg vil vi gi deltakeren muligheten til å ha en personlig mentor/veileder i sitt lokale kristne fellesskap / i sitt nærmiljø.  

I tillegg til undervisning og praksis, innebærer leirsamlingene mye gøy! Aktiviteter, konkurranser, underholdningskvelder, møter og lovsang, god mat og gode samtaler, er noe av det du kan glede deg til som deltaker! Vi vil også presisere at et godt fellesskap og vennskap for livet er noe av det viktigste mange deltakere sitter igjen med etter å ha vært med tre år på Ung:Disippel. 

Undervisning

Vi har følgende fag på Ung:Leder

  • Personlig trosliv og disippelgjøring: Jesus smitter fra hjerte til hjerte. Vi ønsker at Jesus skal få bli noe personlig for oss, at de skal få kjenne Han i sitt eget liv.
  • Lederidentitet og selvforståelse: Som leder følger det automatisk mange muligheter, men også ansvar. Hvordan håndterer vi dette? Og hva slags leder er JEG?
  • Kommunikasjon og samarbeid: Hvordan kan vi ordlegge oss for å formidle på en god måte? Og hvordan kan vi forebygge og håndtere konflikter?
  • Misjon og organisasjon: Hvorfor driver vi kristent arbeid og hva er viktig for Misjonssambandet? Hva innebærer visjonen «Verden for Kristus», og hvordan kan det se ut i forskjellige sammenhenger?
  • Ledelse og praktisk styrearbeid: Hvordan kan vi drive et ungdomsarbeid på en god måte? Hvordan fungerer egentlig et styremøte? Og trenger vi en visjon og strategi for arbeidet vårt?


Ung:Leder er det siste året i Ung:Disippel, et treårig tros- og ledertreningskurs i regi av Misjonssambandet region vest. 

Priser 2024/2025

For ikke-medlemmer er prisen kr 2000 pr. deltaker pr. semester.
For medlemmer er prisen kr 1900 pr. semester. Du blir da innmeldt i Ung:Leder-laget, og det tilkommer kr 50,- i medlemskontingent pr. halvår. 
Prisen dekker hele helgene inkludert transport.


Har du spørsmål angående Ung:Leder, kontakt Margareth Engås, mengas@nlm.no  

Gå til påmelding