Tekstplakat ung konfirmant

Ung:Konfirmant

Dette er et år der vi skal ta et dypdykk i Bibelen og bli kjent med Jesus! Ung:Konfirmant er Misjonssambandet sitt konfirmasjonsopplegg i region vest og er fra 9. klasse.

Hovedønsket vårt er at den som deltar i Ung:Konfirmant skal bli kjent med Jesus i løpet av dette året. Dette vil vi gjøre gjennom god og bibelnær trosopplæring. Det blir et år der man tar et dypdykk i Bibelen og blir kjent med hva denne spennende boken inneholder av skatter, åpenbaringer og sannheter om hvem Gud er og hva han har gjort for oss.

I tillegg til bibelundervisningen, er det sosiale felleskapet viktig. Gjennom året skal konfirmanten få være med på mange spennende aktiviteter. Både som del av en konfirmantgruppe og sammen med de andre ungdommene som følger Ung:Disippel.

Ung:Konfirmant er det første trinnet i Misjonssambandet vest sitt treårige disippeltreningsprogram. Etter året i Ung:Konfirmant er man velkommen til å bli med videre på Ung:Etterfølger (år 2) og Ung:Leder (år 3).

Vi tilbyr et fullverdig konfirmasjonsopplegg med god undervisning, møter, aktiviteter og sosialt. Likevel vil vi anbefale at konfirmanter i tillegg er knyttet opp til sin lokale forsamling for å bygge relasjoner lokalt. Etter fullført program vil konfirmanten konfirmeres i sin lokale forsamling. Dersom en konfirmant ikke er tilknyttet en lokal forsamling, gi oss beskjed om det, så kan vi ha dialog og finne løsninger på dette.

Undervisning

Undervisningen i Ung:Konfirmant består av tre hovedbolker:

  • Troslære: Her skal vi lære hva som ligger i de viktige kristne begrepene treenighet, rettferdiggjørelse, helliggjørelse, nåde, nattverd, dåp og bønn.
  • Bibelfag: Her går vi konkret gjennom de ulike bøkene i Bibelen, blant annet evangeliene, urhistorien, kongetiden og profetene. Vi kommer også til å lære spennende bakgrunnsstoff om Bibelen, hvordan den er blitt til og hvordan den er bygget opp.
  • Etikk og misjon: Her skal vi vise på hvilken måte Bibelen er aktuell inn i vår hverdag og se hva den sier om flere aktuelle problemstillinger i dag som seksualitet, rusmidler og naturvern. Vi går også inn på hva misjon er, og hvorfor vi driver misjon. 


Har du spørsmål angående Ung:Konfirmant, kontakt Christian Løkhammer, clokhammer@nlm.no

Priser 2024/2025

For ikke-medlemmer er prisen kr 2000 pr. deltaker pr. semester.
For medlemmer er prisen kr 1900 pr. semester. I tillegg kommer kr 50,- i medlemskontingent pr. halvår. 
Prisen dekker hele helgene inkludert transport.

Gå til påmelding