Tekstplakat ung konfirmant

Ung:Konfirmant

Dette er et år der vi skal ta et dypdykk i Bibelen og bli kjent med Jesus. Dette er Misjonssambandets konfirmasjonsopplegg på Østlandet, og er fra 8.klasse.

Vi i Region øst vil tilby et fullverdig konfirmasjonsopplegg. Etter fullført program kan du konfirmere deg i din lokale Misjonssambandet-forsamling. Ung:Konfirmant kan også være et supplerende opplegg til konfirmasjonsundervisningen som skjer i din lokale kirke.

Anbefalt løp er å begynne på Ung:Konfirmant i 8.klasse, og dermed har gjennomført både Ung:Konfirmant og Ung:Etterfølger før en konfirmerer seg i 9.klasse. Mange begynner også på Ung:Konfirmant i 9.klasse.

Hovedønsket vårt er at deltagerne på Ung:Konfirmant skal bli kjent med Jesus i løpet av dette året. Dette vil vi å gjøre gjennom god og bibelnær trosopplæring. Det blir et år der man tar et dypdykk i Bibelen og blir kjent med hva denne spennende boken inneholder av skatter, åpenbaringer og sannheter om hvem Gud er og hva han har gjort for oss.

I tillegg til bibelundervisningen, er det sosiale felleskapet viktig. Gjennom året skal du som konfirmant få være med på mange spennende aktiviteter. Både som del av en konfirmantgruppe og sammen med de andre ungdommene som følger Ung:Disippel.


Fakturering 2021/2022

4400. kr pr. deltaker for et helt år. 1100 kr pr. deltaker pr. leir. Faktura vil bli sendt etter hver leir

 

Undervisning

Undervisningen i Ung:Konfirmant består av tre hovedbolker:

  • Troslære: Her skal vi lære hva som ligger i de viktige kristne begrepene treenighet, rettferdiggjørelse, helliggjørelse, nåde, nattverd, dåp og bønn.
  • Bibelfag: Her går vi konkret gjennom de ulike bøkene i Bibelen, blant annet evangeliene, urhistorien, kongetiden og profetene. Vi kommer også til å lære om spennende bakgrunnsstoff om Bibelen, hvordan den er blitt til og hvordan den er bygget opp.
  • Etikk og misjon: Her skal vi vise på hvilken måte Bibelen er aktuell inn i vår hverdag og se hva den sier om flere aktuelle problemstillinger i dag som seksualitet, rusmidler og naturvern. Vi går også inn på hva misjon er, og hvorfor vi driver misjon.
    Dette blir en liten forsmak på ett av hovedtemaene på Ung:Etterfølger.

 

Ung:Konfirmant er det første av tre år i Ung:Disippel, et treårig tros- og ledertreningskurs i regi av Misjonssambandet region øst. Prisen er kr 4400 for fire samlinger, og en melder seg da også inn i Ung Konfirmant-laget. Flere forsamlinger dekker hele, eller deler av beløpet til sine ungdommer. Vi oppfordrer dere til å søke deres lokale fellesskap om støtte!

 -------

Skoleåret 2021/2022:

  1. 17.-19. september – Fjellhaug Utdanningssenter, Oslo
  2. 5.-7. november – sted noe usikkert enda.
  3. 21.-23. januar – Hurdal Verk Folkehøgskole
  4. 22.-24. april – Avslutning. Sted noe usikkert enda. 

Vi tar forbehold om endringer ved 2. og 4. leir. 

 

Påmelding <- Trykk her

Påmeldingsfrist: 1. september

Trinnleder for Ung:Konfirmant:
Malene Johansen  – mjohansen@nlm.no