Spoton

Om SpotOn

Her kan du lese kort om hva Spoton er og hvordan det er tenkt at du kan bruke det.

SpotOn kan brukes av ledere i barnelag og på leir. Materiellet er laget spesielt med tanke på tweens.

Nettsiden vil være en ressursbank med andakter, aktiviteter, matoppskrifter og bønnevandring, ferdig utarbeidet og klare til bruk.

I tillegg vil du finne nyttig fagstoff for deg som er leder for tweensgrupper, for eksempel om hva som er spesielt med tweens som gruppe, og om hvordan vi kan legge til rette for at barna utøver troen i praksis.