Barn står på stein i elv

Leir

Her kan du finne ressurser til leir - leiropplegg og NLM ungs leir- og aktivitetsstøtte

Leirarbeid er en viktig del av NLM og NLM ungs arbeid for at enda flere barn og unge skal få mulighet til å bli bedre kjent med Jesus.

 

NLM ung har derfor utarbeidet opplegg for andakter og aktivteter for leirer med målgruppe mellom 8 og 12 år.

  

NLM ung vil også være med å støtte arbeidet for å inkludere barn og unge fra lavinntektsfamilier, som ikke har økonomisk mulighet til å bli på våre leirer. Derfor har NLM ung fått støtte gjennom Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet til å gi nettopp denne mulighet til de som trenger det.

 

Les mer om dette i lenkene under.