Bøker på et bord

Landsstyret

Misjonssambandet ungs landsstyre er valgt av landsmøtet, og er Misjonssambandet ung sitt øverste beslutningsorgan mellom landsmøtene.

Landsstyret har flere møter i året og behandler en rekke saker vedrørende økonomi, strategi, arrangement og ressurser innen barne- og ungdomsarbeid etc.

 

Misjonssambandet ungs landstyre 2021 - 2023:

Sunniva Fuglestveit – leder - valgt for 2021-2025

Andreas Gjøra - nestleder - valgt 2021-2025

Mons Gunnar Selstø - styremedlem - valgt for 2019-2023

Dordi Anna Apeland - styremedlem - valgt for 2019-2023

Andreas Skjelde - styremedlem - valgt 2021-2025

 

1.varamedlem Malene Bjørgaas

2.varamedlem Joakim Halvorsen

3.varamedlem Magnar Øygarden og

4.varamedlem Per Magnus Austnes (alle 2021-23)

 

Landstyret har satt opp følgende møtedatoer for perioden:

2022: 

26. februar

2. april

4. juni

 26.november

   

Protokollene kan du lese her.