Frontline 22

Program

Program for Frontline 22

TORSDAG

18:00 Innkvartering

19:00 Kveldsmøte

21:30 Lovsangskonsert (gjest kommer)

 

FREDAG

09:30 Frokost

11:00 Morgenpuls (Fjellhaug)

11:45 Seminarbolk 1 (Fjellhaug)

13:00 Seminarbolk 2 (Fjellhaug)

13:00 Lunsj (Fjellhaug)

16:00 Utforsk Oslo

17:00 Hovedseminar

19:00 Kveldsmøte

21:30 Nattcup

 

LØRDAG

09:30 Frokost

11:00 Morgenpuls

12:45 Seminarbolk 1

13:30 Lunsj

15:00 Seminarbolk 2

16:30 Felles bønn og lovsang for misjonsarbeid

17:00 Hovedseminar

19:00 Kveldsmøte

21:30 Misjonsbasar

22:30 Åpen cafe

 

SØNDAG

09:30 Frokost

11:00 Gudstjeneste