Barn rundt et bål

Nytt fellesskap?

Skal du starte eller har startet et nytt fellesskap, og er usikker på hva du skal gjøre? Se her.

Tilbake til mer informasjon om å starte fellesskap - se her

 

Registrere fellesskapet hos Misjonssambandet ung

For å registrere fellesskapet ditt hos Misjonssambandet ung, går du til https://nlmung.no/innmelding-av-fellesskap/ og fyller ut skjemaet. Du vil etter kort tid motta en e-post med mer utfyllende info og fellesskapet vil bli registrert på deg på minside.nlm.no. Dersom du ikke har bruker der allerede, er det lett å lage ved å besøke minside.nlm.no og velge "ny bruker".

Opprette bankkonto for fellesskapet

Man kan opprette en bankkonto i hvilken som helst bank, men for å gjøre prosessen lettere har NLM en avtale med Sparebanken Sør. For å opprette en bankkonto for fellesskapet der, gå til https://nlmung.no/bankkonto og fyll ut skjemaet.

Du vil nå motta oppstartstøtte for ditt fellesskap.

Holde årsmøte

Dette kravet gjelder kun om det er mer enn 3 medlemmer som er 15 år eller eldre. Ellers bortfaller kravet.

I løpet av kalenderåret må fellesskapet holde årsmøte hvor det velges et styre av medlemmene, blant medlemmene. Årsmøtet trenger ikke å være en stor begivenhet, og kan fint være en del av ei vanlig samling.

Føre medlemslister

For at et medlem skal telle, må det betale en kontingent på 50 kroner til fellesskapet. Disse pengene beholder fellesskapet, men det er viktig å dokumentere alle som har betalt. Medlemslisten føres underveis på minside, eller manuelt på en egen liste som man fører inn på minside når man leverer årsmelding. Ved levering av årsmeldingen skriver lederen av fellesskapet under på at medlemslisten stemmer.

Føre et enkelt regnskap

For å ha en oversikt over hva pengene går til, må fellesskapet føre et enkelt regnskap over hva pengene blir brukt til. Det skal være enkelt og en post kan for eksempel være:
07.12 – Grøtfest                              Brukt: 500 kr

Sende inn årsmelding

I februar hvert år er det frist for å sende inn årsmelding. Dette gjøres på minside.nlm.no og er du grundig med medlemslister og regnskap gjennomåret, går det veldig fort. Det er medlemstallet per 31.12 året før som danner grunnlag for støtten dere mottar. Hvert lag mottar en sum for å være et tellende lokallag og en sum per medlem under 26 år. Når man sender inn årsmelding, kan man også søke om prosjektstøtte.

Motta midler

Alle midlene fra tidligere må enten brukes opp eller tilbakeføres til NLM ung før dere kan motta ny midler. De ny midlene blir utbetalt på høsten. Det vil si at oppstartstøtten må vare frem til høsten året etter at dere starter opp fellesskapet.

Nyttig info

For mer info ligger det mye på våre nettsider https://nlmung.no/fellesskap-og-stotte

For mer detaljer rundt frifond og hva et tellende lokallag er, kan man gå til https://nlmung.no/frifond/

Ellers er vi alltid klare til å hjelpe på ung@nlm.no.

Årshjul

For et tenkt fellesskap som starter opp i august, kan året se ut som dette:

 

Årshjul første år
Eirik Ramsli Hauge