Bøker på et bord

Hvordan skaffe bankkonto til fellesskapet

For å motta oppstartstøtte og andre typer støtteordninger må alle fellesskap ha en egen bankkonto. Dette kan vi hjelpe deg med!

Tilbake til mer informasjon om å starte fellesskap - se her

 

Den enkleste måten å skaffe bankkonto på er å gjøre det gjennom Misjonssambandets konsernkontosystem i Sparebanken Sør.

Fyll ut dette forms-skjemaet og send inn for å opprette egen bankkonto på ditt fellesskap. Det er gjort på 1-2-3!

TRYKK HER for å fylle ut skjemaet.

 

Konto i lokal bank

Dersom et lag ønsker konto i en lokal bank, er det også en mulighet. Noe av utfordringen med dette er at de fleste banker krever personnummer eller organisasjonsnummer ved opprettelse av bankkonto. Det man skal være klar over dersom man registrerer en konto i eget navn er at innestående på konto da juridisk er å anse som den enkelte kasseres egne penger, og vil f.eks. dukke opp som formue i selvangivelsen. For de fleste vil dette være mindre problematisk, men det kan likevel være greit å være klar over.

Siden de færreste lagene registrerer seg i Brønnøysundregisteret, har man ikke organisasjonsnummer. Vi tillater da at man kan bruke Misjonssambandets organisasjonsnummer. Normalt vil banken da kreve at økonomileder/signaturberettiget i Misjonssambandet signerer på opprettelse. Skjemaet (som man får i banken) må da sendes til økonomileder som signerer på skjemaet og gir disposisjonsrett videre til aktuelle ledere i laget.

Dette vil nok oppleves noe mer tidkrevende, så derfor anbefaler vi å opprette konto gjennom Misjonssambandets konsernkontosystem i Sparebanken SØR dersom laget ikke ser det som svært fordelaktig å ha konto i lokal bank. Spørsmål til dette kan også rettes til Anne Grethe Kviserud: akviserud@nlm.no