Kajakpadlere

Kva er klubben SommerTreff Sygna for noko?

Lurer du på kva SommerTreff Sygna klubben er?

SommerTreff Sygna klubben er ein klubb for alle deltakarar og leiarar på SommerTreff. Klubben har eit styre som vert valgt på eit årsmøte i løpet av SommerTreff. Tidspunkt og saksliste vert lagt ut på desse sidene seinare.

Klubben jobber for at SommerTreff Sygna skal

  • vere ein leir med Jesus i sentrum
  • at deltakarane og leiarane på SommarTreff får vere med og meine noko om og påverke korleis SommarTreff skal vere framover

Ein vert medlem i SommerTreff Sygna klubben ved å krysse av for det i påmeldinga til leiren. Medlemsavgifta er kr 50 kroner. (Som medlem får ein noko reduksjon i deltageravgifta)

SommerTreff Sygna klubben er ein sjølvstendig klubb registrert i Norsk Luthersk Misjonssamband Region Vest og innmeldt i NLM Ung.