Hender som former et hjerte på et tre

Deltakerreglement SommerTreff Drottningborg

SommerTreff er en festival som skal være en plass der ungdom skal føle seg trygge, respekterte, møtes med toleranse og nestekjærlighet.

Ved oppmøte på SommerTreff bekrefter alle deltagere at de vedkjenne seg disse reglene. 

  • På SommerTreff er det nulltoleranse for mobbing.         
  • Vi forventer at du som kommer har respekt for bygninger og inventar på SommerTreff, og at brannalarm bare skal brukes når det er alvor. Skadeverk og falsk utløsning av brannalarm medfører bot og/eller erstatningsplikt til dem som gjør det.
  • Dette er et rusfritt arrangement. Ingen form for rusmidler er tillatt under SommerTreff. 
  • Det er ikke tillat å oppholde seg i Drottningvika, uten tilsyn av ledere.
  • Deltakerne skal være på sine egne rom fra ro og gjennom hele natten.

Ved overtredelser av disse reglene kan det medføre hjemsendelse for egen regning, uten refusjon av festivalavgift.