Bilde av tak med kors

Hva er NLM trossamfunn?

Medlemsskap i NLM trossamfunn er et tilbud til deg som ønsker en formell tilhørighet til NLM fordi du deler NLMs trosgrunnlag eller har ditt åndelige hjem i et NLM-fellesskap.

En av bærebjelkene i NLMs verdensvide misjonsarbeid er det lokale arbeidet i Norge gjennom misjonsforsamlinger og misjonsfellesskap.

De ulike misjonsfellesskapene samler misjonsengasjerte mennesker på tvers av kirketilhørighet.

 

Formell tilhørighet

Medlemsskap i NLM trossamfunn er et tilbud til deg som opplever at ditt lokale NLM-fellesskap fungerer som ditt åndelige hjem og menighet, eller som ønsker en formell tilhørighet til organisasjonen fordi du deler NLMs trosgrunnlag.

Vi tilbyr derfor dette gjennom innmelding i NLM trossamfunn.

Medlemskap i NLM trossamfunn gir medlemmene en kirkerettslig tilhørighet etter «lov om trudomssamfunn og ymist anna». Medlemmene i NLM trossamfunn blir ivaretatt gjennom NLM sitt lokale eller regionale arbeid. Det gjelder for eksempel dåp, nattverd, trosopplæring, undervisning, forkynnelse, konfirmasjon og begravelse.

Kontaktperson: Fanney Ingadóttir, administrasjonsleder NLM Norge

  

Når man melder seg inn i NLM trossamfunn, har man anledning til å oppgi hvilket misjonsfellesskap man tilhører. Man må gi samtykke til at leder av misjonsfellesskapet får informasjon om medlemskapet i trossamfunnet. Dette gjøres via eget skjema på nett.

Gå til skjema for samtykke til deling av denne informasjonen.

 

Styre

NLM trossamfunns styre består for tiden av følgende personer:

  • Ellen Berte Indrebø (nestleder)
  • Helge Kvamme
  • Arild Løvaas
  • Ole Kristian Sameien (styreleder)
  • Ranveig Gullord Solli

Kåre Johan Lid (leder NLM Norge) deltar også på styremøtene som representant for NLMs hovedstyre.