Glade jenter på leir på Holmavatn

Leirklubb region vest

Reiser du på flere leirer i løpet av året kan du få rabatt.

Når du melder deg på leiren kan du samtidig melde deg inn i Leirklubben region Vest. Se avkrysning på påmeldingsskjemaet.

NB. Leirklubben gjelder bare på leirer som er for barn i alder 3 til 14 år.

Medlemskapet medfører ingen forpliktelser for medlemmet ut over å betale kr 100,- i årskontingent (følger kalenderåret). Kontingenten betales på samme faktura som leiren.

Medlemskapet gir kr 100,- i rabatt på hver av leirene medlemmet deltar på det året. (Altså en reell rabatt f.o.m. leir nummer to i kalenderåret.)

Medlemskapet fornyes ikke automatisk, men ved å melde seg inn på nytt året etterpå.

Medlemskapet gir ikke andre rettigheter enn rabatt på leirprisen. Som klubbmedlem vil du motta informasjon om kommende leirer.

Kryss av på påmeldingsskjemaet for "Deltakeren melder seg inn i leirklubben" dersom en ønsker leirklubbmedlemskap.

Dersom en allerede har vært på en leir tidligere i samme kalenderår og er innmeldt krysser en av for "Deltakeren er meldt inn i leirklubben tidl. i år".
(De som allerede er medlem får rabatten også om avkrysningen glemmes.)

Når du blir med i leirklubb vil også NLM få mer ressurser til å utvikle leirarbeidet.