Barn trekker i tau

Leirklubb region nord

Bli med i Leirklubben og spar penger fra første leir du er med på!

Er du glad i å reise på leir? Da er leirklubben midt i blinken for deg!

Leirklubben er en klubb for barn under 15 år. Medlemskapet gir ingen andre rettigheter enn rabatt på leirprisen, og det medfører ingen forpliktelser å være medlem. Det er ingen aktivitet i leirklubben utover leiren(e) du er med på. Medlemmene i leirklubben får tilsendt informasjon om kommende leirer som er aktuelle for sin aldersgruppe. 

Leirklubben mottar økonomisk støtte for hvert medlem, som igjen kommer leirarbeidet til gode!

Medlemskapet i leirkubben koster 50 kroner per kalenderår, og medlemmene får 100 kroner i rabatt for hver leir de er med på det samme kalenderåret. Medlemsskapet fornyes ikke automatisk, men ved å melde seg inn på nytt året etterpå. Kontingenten betales på samme faktura som leiren.

Kryss av på påmeldingsskjemaet for "Deltakeren melder seg inn i leirklubben" dersom en ønsker leirklubbmedlemskap.

Dersom en allerede har vært på en leir tidligere i samme kalenderår og er innmeldt krysser en av for "Deltakeren er meldt inn i leirklubben tidl. i år".
(De som allerede er medlem får rabatten også om avkrysningen glemmes.)

Ung regioN

Er du over 15 år, kan du bli medlem i UNG regioN. Medlemskapet koster 50 kr pr. kalenderår, og gir 100 kr i rabatt pr. ungdomsleir du deltar på.

Laget kan søke økonomisk støtte for hvert medlem, som går til drift av laget, og til å utvikle ungdomsarbeidet i regionen.

Laget må ha et valgt styre og avholde årsmøte. Dette blir gjennomført i løpet av «Sommerleir for ungdom» i juni.