Vennegjeng prater

Om flerkulturelt Norge

Bli kjent med NLMs flerkulturelle arbeid, situasjonen i Norge og visjonen vår.

NLM Flerkulturelt Norge har i hovedsak to fokusområder:

  • Vi ønsker et flerkulturelt NLM, hvor alle grenene på det store NLM treet har et flerkulturelt fokus. Dette gjelder alt arbeidet, inkludert skolene, barnehagene, gjenbruksbutikkene og store og små fellesskap. Vi ønsker å legge til rette for at kristne som kommer til Norge skal bli inkludert i våre fellesskap og få bruke sine gaver blant oss.
  • Vi ønsker å nå mennesker som ikke kjenner Jesus med evangeliet. Mange av dem som kommer til Norge, er fra de såkalt «minst nådde folkegruppene» og flere er fra land hvor NLM arbeider. Vi har en målbevisst satsning inn mot noen av disse folkegruppene.

 

Situasjonen i Norge

Siden ca. 1970 har det kommet migranter til Norge hvert år. Vi har i dag folk fra mer enn 200 land (ssb.no). Rundt 60% kommer fra land med en majoritet av kristne, mens 40% kommer fra land hvor andre religioner er en majoritet. Vi opplever at flere som kommer til Norge er etterfølgere av Jesus.

Selv om mange av innvandrerne bor i de største byene, bor de rundt omkring i hele landet. I dag bor det innvandrere i hver kommune i Norge. Det varierer hvor lenge de har bodd i Norge, men rundt en femtedel har bodd mer enn 20 år. I 2018 kom det rundt 18000 innvandrere til Norge.

Mange av våre nye landsmenn er kristne brødre og søstre. Hvordan kan vi lede dem til våre fellesskap og inkludere dem på en god måte?

Andre tilhører en annen religion og noen har kanskje aldri hørt evangeliet om Jesus enda. Hvordan kan vi møte disse menneskene med kjærlighet og omsorg – og hvordan kan vi dele gledesbudskapet om Jesus med dem?

 

Vår visjon

Vår visjon er at det flerkulturelle Norge skal få et møte med Jesus og bli utrustet til et liv i etterfølgelse av han. Vi tror at dette kan skje gjennom at enkeltpersoner og felleskap i NLM deler evangeliet med migranter som kommer til oss og at vi disippelgjøre den enkelte gjennom medvandring og inkluderende fellesskap.

Vi vil se kristne som våger å ta kontakt og bli venner med det flerkulturelle Norge. Kristne som velger å vandre sammen med nye kristne og følge opp de som trenger medvandring. Vi vil se fellesskap som åpner dørene for våre nye landsmenn og som våger å forandre på kultur og stil for å legge til rette for trivsel og vekst.

Vi tror dette krever tydelige valg og prioriteringer hos den enkelte og i våre fellesskap. Valg og prioriteringer som vi vet er mulige og riktige å gjennomføre. Vi står sammen i en livsforvandlende tjeneste, en spennende tjeneste, som vi alle kan være med på.

Vi vil se at «NLM Flerkulturelt arbeid» er med og utruster og inspirerer til denne tjenesten gjennom ressurser, nettverksbygging, undervisning m.m.