Bilde av gul telefon og blå sofa

Kontakt

Vi ønsker å høre fra deg! Her finner du kontaktinformasjon.

Vi ønsker å høre fra deg! Kanskje kan vi gi deg eller ditt fellesskap noe veiledning og råd? Velkommen til å ta kontakt.

 

Generelle kontakter:

flerkultureltnorge@nlm.no

ikf@nlm.noInternasjonalt Kristent Fellesskap 

Peter Majeed pmajeed@nlm.no – innvandrerkonsulent NLM region øst

 

Kontaktpersoner i NLMs regioner:

Region øst: Regionleder Ernst Jan Halsne ehalsne@nlm.no
Region sør: Anne Gro Holthe flerkultureltsor@nlm.no og regionleder Livar Veggeland lveggeland@nlm.no
Region sørvest: Paul Odeh podeh@nlm.no og regionleder Kolbjørn Bø kbo@nlm.no
Region vest: Jorunn-Marie Haugstad jhaugstad@nlm.no og regionleder Per Byrknes pbyrknes@nlm.no
Region nordvest: Lars Petter Ødegård lodegard@nlm.no og nordvest@nlm.no
Region Midt-Norge: Regionleder Johannes Selstø joselsto@nlm.no
Region nord: Regionleder Øivind Kringstad okringstad@nlm.no